Pelnu diena un Gavēņa laiks

Sākot ar Pelnu trešdienu, šogad 10.februāri, sākas Gavēņa laiks. Senāk luteriskajā Baznīcā Pelnu dienu dēvēja par Lielo lūdzamo dienu. Pelnu dienas centrā ir grēksūdze, kurā mēs atceramies, ka esam Ādama pēcnācēji (senebrēju val. "adām"- zeme), t.i., radīti no zemes elementiem, no pīšļiem, kā par to stāsta Sv.Raksti. Tādēļ Pelnu dienā grēknožēlniekus apzīmē ar pelniem, kas izsaka dziļu nožēlu un vēlmi sākt garīgo atdzimšanu no sākuma, no pašiem pamatiem, atdzimt no pelniem. Līdz ar to Pelnu diena ir kā garīgais starta punkts Gavēņa laikam, kā garīguma laikam, kā periodam, kurā ticīgā tauta tuvojas savam Kungam.

Tuvošanās Dievam var notikt dažādi. Pamatā tas notiek ar intensīvāku lūgšanu, jo lūgšana ir garīgās dzīves elpošana. Kā gan citādi lai tuvojas Devam, kā ar sarunu ar Viņu? Taču gavēņa laika būtība ir ierobežot cilvēka ārējo, miesīgo komfortu, lai varētu vairāk pievērsties iekšējai, garīgai pasaulei. Tas balstās uz Bībelē atklātajām patiesībām, ka cilvēkā miesīgais konkurē ar garīgo. Un parasti cilvēks vieglāk pievēršas miesīgajam un dažādām izklaidēm. Tādēļ, lai cilvēks vairāk savā ikdienā pievērstos garīgajām lietām, nepieciešams ierobežot miesīgās baudas. Ticības un paša Kristus dēļ es kādu laiku ierobežoju savus ēšanas vai izklaidēšanās ieradumus, veltot vairāk laika garīgai literatūrai, pārdomām un lūgšanai.

Gavēņa laiks pirms Lieldienām ir 7 nedēļas. Tas ir pietiekams laiks, lai cilvēks savā dzīvē spētu ieviest nelielas izmaiņas, nedaudz vairāk tajā integrējot garīgumu un ticības praktizēšanu. Līdz ar to cilvēks patiesi kļūst par praktizējošu kristieti, kuram ticība nav tikai vārdos, bet arī darbos un sirdī. Jo cilvēka sirds ir pats cietākais loceklis, tā mainās ļoti lēnām un ar piespiešanos.

Gvēņa galvenais uzdevums, saskaņā ar Svēajiem Rakstiem, ir kļūt labākam. Tādēļ luteriskajā garīgumā mēs uzsveram katra sevi apzinīgā kristieša spēju izsvērt, kas būs šī gavēņa laika saturs - vai tu gavēsi ar vēderu (no kaut kā atturēsies ēšanā - no gaļas, no saldumiem, no alkohola u.taml.), vai tu gavēsi ar muti (atturēsies no lamu vārdu lietošanas, rupjiem jokiem, citu aprunāšanas, meliem), vai arī gavēsi ar laiku (vairāk veltīsi sevi garīgām pārdomām, lūgšanām un garīgai literatūrai), vai kā citādi. Kas ir tas, kā tu šajā laikā spēj tuvoties Kungam, aizvācot lieko un tiecoties pēc kontakta ar Viņu?

Tādēļ ne vienmēr Gavēnis ir kaut kā nedarīšana, bet citreiz tieši otrādi, labā darīšana - es daru labo, to, kas mani dara labāku un to, kas dara labāku pasauli un vidi, kurā es dzīvoju. Iespējams, ka šis pēdējais vairāk ceļ un pozitīvi iedvesmo. Līdz ar to šis laiks ir iespēju un laba izaicinājuma laiks, kurā mēs, lūkojoties uz Kristus dzīvi un ciešanām, varam arī paši nedaudz līdzināties Viņam - savās domās, vārdos un darbos.

 Lai mums visiem svētīgs Gavēņa laiks!
Dzintars Laugalis, Ikšķiles draudzes mācītājs

 

 

 

 

 

 

News

09/01/2016 15:11
Dievkalpojumā pēc Zvaigznes dienas mēs varēsim klausīties Ikšķiles sieviešu ansambli "Nona",...
08/01/2016 10:57
Ikšķiles draudzes Iesvētes kurss sāksies 7.februārīIesvētes kurss ir ikvienam, kurš vēlas iestāties...
01/12/2015 15:26
Aicinām uz interesantu lekciju Ikšķiles ev.lut. Sv.Meinarda baznīcā!
01/12/2015 15:20
Svētdien, 6.decembrī pēc dievkalpojuma būs jauks Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes jauniešu...
01/12/2015 15:10
Sestdien, 5.decembrī, 17.00 mūsu Sv.Meinarda baznīcā notiks dažādu luterāņu draudžu jauniešu...
Items: 1 - 5 of 257
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SESTDIENAS VAKARA APCERES

Katru sestdienu 17.00
IKŠĶILES SV.MEINARDA BAZNĪCĀ


Cikls par
Apustuļu darbu grāmatu

Vada Ikšķiles draudzes mācītājs
Dzintars Laugalis

 

DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 
  • svētdienās pēc dievkalpojuma ~ 12.00 – 13.00

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

Poll

Kādās aktivitātēs draudzes dzīvē jūs gribētu iesaistīties un apmeklēt?

Koncerti (91)

Total votes: 341