VĒSTĪJUMS 2015.GADA LIELDIENĀS

  

 

Kristus mīļotie, kas svinat Viņa augšāmcelšanos, lai Jums gaišas un prieka pilnas
Lieldienas!

Ir tāds termins forsmažors (force majeure) jeb nepārvarama vara. Apstākļi, kurus
nevar mainīt – dabas katastrofa, bīstama epidēmija, valsts apvērsums, karš. Tie
nelūdz mūsu piekrišanu un izjauc visus nodomus. Mēs ceram un lūdzam, lai
nekas tāds neaizskar mūsu dzīvi. Taču ir viens forsmažors, ko mēs ar mīlestību
un rūpību gatavojam paši, un vēl maksājam par to naudu. Tas ir kapakmens. Mēs
liekam to nopulēt un iekalt svarīgus vārdus un simbolus, lai būtu skaisti. Stāvot
pie tuva cilvēka akmens, mēs esam šajā pusē un viņš tajā, un mēs tur neko
nevaram grozīt. Reiz mēs paši būsim viņā pusē, bet šajā paliks visa mūsu dzīve.
Kapakmens ir kā nepārvarama vara, kas izmaina visu.

Nav jābrīnās, ka ceļā uz Jēzus kapu sievas runā tieši par to: “Kas mums novels
kapa akmeni?” Ja pat Kristus paliek aiz akmens, ko tad vēl runāt par mums
pašiem? Tad mums uz mūžību jāpaliek nāves cietumā. Taču, kamēr viņas tā gāja
un raizējās, akmens jau bija novelts. Tas nespēja paturēt to, kurš ir sākums un
gals. Aiz Kristus kapa akmens atradās mūsu pestīšanas klints. Tā ir lielāka par
nāves akmeni un sadragāja to smalkos putekļos. Tas nespēs paturēt arī mūs, kas
esam ar Kristu. Ticībā kristīti, mēs esam Kristū, bet viņā caur Dieva spēku ir
Augšāmcelšanās! Lieldienu rītā grēkam, velnam un nāvei atausa tas, ka Kungs
Jēzus ir nepārvarama vara, kas izjauc viņu nodomus! Dzirdat eņģeli sakām? Viņš
ir augšāmcēlies!

Nekad neaizmirsīsim Dieva Lieldienu dāvanu! Bez mūsu nopelna, bez tā, ka mēs
būtu tādas mīlestības cienīgi, uzvara pār nāvi ir izcīnīta un pasniegta – ne tikai
cilvēcei, bet konkrēti katram no jums. Satveriet mūžīgo dzīvību, uz ko esat
aicināti! Tikai viens ir vajadzīgs – to ticībā pieņemt. Pieņemsim to savā dzīvē un
raudzīsimies uz pasauli kā tādi, kam bez nopelna ir daudz dots un daudz piedots.
Tas palīdzēs mums pašiem dot un piedot, un dzīve kļūs labāka. Pieņemsim to šo
dāvanu arī nāvē, zinot, ka: “Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un sirdī
ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts.” Pieaugsim ticībā
savā sirdī un ar muti un dzīvi apliecināsim viņa augšāmcelšanos citiem, sevišķi
mīļajiem, lai pie skaisti nopulētā akmens varam stāvēt nevis kā nepārvaramas
varas priekšā, bet zinot ka tas ir kilometru stabs ceļā uz Tēva mājām, kur reiz
pulcēsies visi, kas ticējuši viņa Augšāmceltajam Dēlam.

Priecīgas Lieldienas! Akmens ir novelts, Kristus ir augšāmcēlies! Dzīvosim kā
tādi, kas to zina un līdzi ar viņu ir aicināti mūžīgajai dzīvībai!

Sirsnībā,

+ Jānis
Rīgas arhibīskaps

News

25/03/2015 11:09
Dievkalpojumi Klusajā nedēļā un Kristus Augšāmcelšanās svētkos   Pūpolu svētdienā,...
18/03/2015 00:50
Aicinām uz Kinovakaru 20.martā, pl. 19.30, Draudzes namā, Kalēju 3.Šoreiz piedāvājam kopā ar mums...
26/02/2015 12:15
Atklāta tekstilmākslinieces Aijas Baumanes izstāde Mūsu Sv.Meinarda baznīcā ir atklāta...
21/01/2015 10:42
Svētdien, 1.februārī sākam Pavasara Iesvētes kursu.Tas notiks svētdienās pēc dievkalpojumiem,...
Items: 1 - 5 of 240
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

AICINAM UZ PAVASARA TALKU!

Ikšķiles Sv.Meinarda luterāņu baznīcas apkārtnē

Sestdien, 18.aprīlī pl.10.00

Līdzi ņemiet labu noskaņojumu un grābekli!

DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

MEDITĀCIJAS:

 • Sestdienās 19.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30
 • svētdienās pēc dievkalpojuma ~ 12.00 – 13.00

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

SVĒTDIENAS SKOLA

 • svētdienās dievkalpojumu laikā no 10.00

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

Poll

Kādās aktivitātēs draudzes dzīvē jūs gribētu iesaistīties un apmeklēt?

Koncerti (72)

Total votes: 273