Sv.Meinarda Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā 2015.gada 5.jūnijā.

    Baznīcu nakts ir interesants mūsu kristīgās kultūras notikums, kas kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā, jūnijā. Nu jau trešo gadu tas piesaista daudzus interesentus, ne tikai Rīgā, bet nu jau ārpus tās.
    Baznīcu naktī var ienākt baznīcā citādi un iepazīt mūsu kultūras un garīgās vērtības. Pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz pusnaktij un pat ilgāk. Nāc un esi viesis arī vienā no Ikšķiles baznīcām - izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu.

 

Pasākumu ieskandēsim ar Baznīcas zvanu

18.00   Vakara svētbrīdis (Vespere).


19.00   Iepazīšanās ar baznīcu, stāstījumi par baznīcas un draudzes vēsturi, sarunas ar mācītāju un draudzes locekļiem.   
- Iespējams uzkāpt baznīcas tornī.
- Nodarbības bērniem.

20.00   Brīdis mūzikai. Piedalās pianists Kārlis Tirzītis

20.20   Tikšanās un sarunas ar mācītāju un draudzes darbiniekiem. Tējas pauze

21.00   Koncerts “Veltījums”.  Piedalās vokālais ansamblis “Putni” /Rīga/   

22.00   Ērģeļu un vijoļmūzika

22.30   Bībeles lasījumi un lūgšanas

23.00   Brīdis mūzikai. Piedalās flautiste Arta Asare

23.30   Bībeles lasījumi un lūgšanas

24.00   Noslēguma dziesma

_______________________________________________________________________________________

VASARSSVĒTKI - BAZNĪCAS DZIMŠANAS DIENA

2015.gada 21.maijs

    "Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. [24] Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus; un vārds, ko jūs dzirdat, nav mans, bet gan Tēva, kas mani ir sūtījis. [25] To es jums esmu sacījis, būdams pie jums. [26] Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko esmu jums runājis. [27] Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.

Jāņa 14:23-27

    Sagaidot Vasarsvētkus mēs varam domāt par to, kas man ir Vasarsvētki?
Vai es vispār svinu Vasarsvētkus? – vai manā ģimenē bijusi tāda tradīcija? Ja bijusi, vai tā bija saistīta ar Baznīcas tradīciju un mācību? Kāda ir Vasarsvētku nozīme? Kā es tos varu svinēt? Kādu labumu man tas dod?

    Daudzās Latvijas luterāņu draudzēs vēsturiski Vasarsvētki bijuši saistīti ar Iesvētībām un ar dažādām draudzes vai baznīcas jubilejām. Baznīcas tikušas uzpostas ar meijām un vecās fotogrāfijās var redzēt ar ozollapām un papardēm rotātus altārus, kuru priekšā stāv lielas iesvētāmo grupas un mācītājs talārī.
    Tradīcija veikt Iesvētības Vasarsvētkos ir saistīta ar šo svētku teoloģisko jēgu – Svētā Gara nākšanu pār Kristus mācekļiem. Luteriskajā mācībā nav skaidri formulēts, bet mums dod pamatu domāt, ka Iesvētības ir arī svētība jaunajiem draudzes locekļiem, kuros tiek lūgta Svētā Gara dāvana iesvētāmajiem – mācītājs uzliek rokas un velta iesvētāmo Dieva vadībai un žēlastībai, kā to darīja pirmie Jēzus apustuļi – Pēteris, Jānis un Filips.
    Iespējams no šīs izteikti baznīciskās tradīcijas tad ir atvasinājušās dažādas cilvēciskas tradīcijas, no kurām daudzas ir nozaudētas, padomju gados valdošā ateistiskā režīma dēļ.

    Kristus baznīcas dzimšana
    Tomēr galvenā Vasarsvētku nozīme ir Kristus Baznīcas dzimšana. Vasarsvētki ir Baznīcas dzimšanas diena.             Baznīca, kādu mēs pazīstam, kas ir paša Kristus un Svētā Gara dibināta un uzturēta, ir dzimusi pirmajos Vasarsvētkos, kad apustuļi un sievietes bija sapulcējušies, lai lūgtu un būtu kopā.
    Baznīca ir nepieciešama tādēļ, lai mums būtu garīgās mājas – drošā un garīgā vide, kuras nav nekur citur pasaulē. Kad bija Kristus kā cilvēks mūsu vidū, tad Baznīca bija tur, kur atradās Kristus. Tagad, kad Kristus ir pie Tēva, tad vajadzīgs Svētais Gars, lai Kristus būtu tur, kur valda ticība un tur, kur ir kristieši, kuri tic Kristum.
    Viens no pirmajiem Baznīcas tēviem, Justīns Martīrs, kurš dzīvoja otrajā gadsimtā pēc Kristus, formulēja kādu fundamentālu uzstādījumu par Baznīcu: „ārpus Baznīcas nav pestīšanas”. Šis uzstādījums jeb dogma skan kaut kā katoliski un kaitinoši daudziem mūsdienu brīvdomājošiem cilvēkiem, jo mūsdienās cilvēkiem patīk domāt, ka arī garīgajās lietās valda demokrātija un liberālisms. Arī Latvijā daudzi domā, ka var ticēt Dievam neesot Baznīcā, ir pat kāds mācītājs, kurš sevi proponē, kā brīvticības sludinātāju – Dievs neesot privatizējams – it kā Kristus Baznīca privatizējusi Dievu.
    Justīna Martīra baznīcas mācībā drīzāk mēs varam ieraudzīt formulējumu, ka nevis Baznīca privatizē Dievu, bet to, ka Dievam pieder Baznīca. Bet Baznīca ir visi Kristus mācekļi, kuri ar savu dzīvi apliecina savu ticību. Kristīgais ētoss – Dieva baušļu pildīšana un Kristus mīlestība, ir tas, kas apliecina, ka Baznīca ir īsta. Tur, kur valda maldi, novirzīšanās no Dieva baušļiem, viltus, šķelšanās, naids un trūkst labestības un mīlestības, tur nav Dieva Sv.Gara un nav arī Baznīcas. Par to daudz raksta apustulis Pāvils un citi rakstošie apustuļi.

    Iepriekšējā svētdienā mēs runājām par 14.gs. anonīmā autora nelielo grāmatu „Neziņas mākonis”, kurā autors raksta, ka par Dievu mēs maz ko varam racionāli domāt, Viņu pašu ir tik grūti aptvert – kā tādā neziņas mākonī… Taču Dievu mēs ikviens spējam mīlēt – tieši mīlestība  ir vienīgais veids, kā mēs varam panākt saskarsmi un tuvumu ar Viņu.
    Tādēļ arī Jēzus Kristus šajā Jāņa ev. fragmentā saka: „Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu.” (Jņ.14:23)

Lai Jums jauka diena!

Ikšķiles evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Dzintars Laugalis

News

20/05/2015 13:47
Sv.Meinarda Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā 2015.gada 5.jūnijā.    ...
30/04/2015 15:33
No 2.maija Ikšķiles draudzē notiks LAULĪBU KURSS. Kurss paredzēts visiem pāriem, kuri plāno vai ir...
Items: 1 - 5 of 244
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

MEDITĀCIJAS:

 • Sestdienās 19.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30
 • svētdienās pēc dievkalpojuma ~ 12.00 – 13.00

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

SVĒTDIENAS SKOLA

 • svētdienās dievkalpojumu laikā no 10.00

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

Poll

Kādās aktivitātēs draudzes dzīvē jūs gribētu iesaistīties un apmeklēt?

Koncerti (73)

Total votes: 277