"Redzi, es nāku drīz un mana alga - līdz ar mani, lai katram samaksātu pēc viņa darbiem."

Atklāsmes 22:12

Koncerts Spodras Zirnes piemiņai

 

23.novembrī, Mūžības svētdienā, Ikšķiles Svētā Meinarda luterāņu baznīcā notiks koncerts, atceroties Ikšķiles luterāņu draudzes ilggadējo priekšnieci Spodru Zirni.

Nu jau ir teju gads, kopš Spodra nav draudzes vidū. Viņa bija šīs draudzes virzītāja un cēlēja kopš tās atgriešanās baznīcā, kurā vēl daudz kas bija jāpaveic, lai no bibliotēkas fondu glabātuves atjaunotu dievnamam atbilstošas un mājīgas telpas. Kopā ar akadēmiķi Ivaru Kalviņu un daudziem pašaizliedzīgiem ikšķiliešiem tas tika paveikts, un 2005.gadā dievnams tika par jaunu iesvētīts Livonijas apustuļa svētā Meinarda vārdā. 2008.gadā tika pabeigta draudzes māja līdzās baznīcai, kas arī tika celta aktīvā un gudrā Spodras Zirnes pārraudzībā. Vairāk kā desmit gadu kalpošanas laikā Spodra ir paveikusi tiešām lielus darbus Dievam par godu un Ikšķiles cilvēkiem par svētību. 2011.gadā Spodrai Zirnei un Ivaram Kalviņam tika pasniegts Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas apbalvojums "Uzticības vairogs". Ne tikai draudzē, bet arī daudzi Ikšķilē dzīvojošie atceras Spodru, kā aktīvu, atsaucīgu un sabiedrisku cilvēku, kas mīl Dievu un cilvēkus.

Tādēļ mūsu draudze viņu vēlas atcerēties ar godu un prieku par viņas kalpošanas augļiem, kas paliek.

Iecerētais koncerts notiks pēc Mūžības svētdienas dievkalpojuma 12.00. Tajā piedalīsies Ikšķiles draudzes koris, Jura Kļaviņa vadībā, dziedās Daina Dombrovska, spēlēs klarnetiste Anna Gāgane, flautiste Arta Asare, jaunais pianists Kārlis Tirzītis, pianiste Ilze Dzērve un vijolniece Viktorija Ivanova. Koncerts būs priecīgās noskaņās, lai izteiktu to gaišo prieku par mūsu Spodru, kura tagad ir pasaulē, kas ir labāka un skaistāka.

 

Ikšķiles draudzes padomes ciemošanās Ropažu draudzē

Sestdien, 1.novembrī Ikšķiles draudzes padome devās ciemos uz Ropažu draudzi, lai iepazītos ar mūsu kaimiņu draudzes dzīvi. Ropažu draudze aktīvi darbojas pie sava dievnama atjaunošanas. Mēs atceramies arī savu neseno vēsturi, kad Ikšķiles draudze daudz darīja pie mūsu Sv.Meinarda baznīcas sakārtošanas. Toreiz mums bija ļoti būtiska katra palīdzība un katras palīdzīgas rokas! Tagad tā ir mūsu kaimiņiem. Ropažu baznīcā vēl ir daudz jāpaveic, galvenokārt dievnama interjerā. Pirmais, ko draudze vēlas paveikt, ir, iekārtot apsildāmas telpas, lai aukstajā periodā draudze varētu pulcēties siltās telpās.

Mūsu draudzes padome nolēma palīdzēt mūsu kaimiņiem un lūgt par viņu dievnama atjaunošanu. Lai Dievs svētī viņu kalpošanu!

 


Reformācijas diena

31.novembrī luterāņu Baznīca svin Ticības atjaunošanas jeb Reformācijas dienu. Šajā dienā 1517.gadā Dr. Mārtiņš Luters publicēja savas 95 tēzes par ticību un Baznīcu, ar ko aizsākās notikumi, kuri iegājuši vēsturē, kā Reformācija. Mūsu Baznīcā (LELB) šī ir viena no Baznīcas gada svinamām dienām. Šie svētki veltīti mūsu konfesionālai identitātei un mūsu ticības vēsturiskajiem pamatiem. Reformācija pēc būtības ir atgriešanās pie būtības, pie Kristīgās ticības pamatiem, formas atjaunošana.

 

Jauki noslēgusies draudzes rudens talka

Sestdien, 25.oktobrī Ikšķiles draudze talkoja pašvaldībai piederošajā parkā starp mūsu baznīcu un Daugavpils šoseju. Mēs to darām katru gadu rudeņos un pavasaros, grābjot kritušās lapas un savācot citus atkritumus. Tas ir draudzes ieguldījums pilsētas vidē. Šogad talkā piedalījās nedaudz zem 20 dalībnieku ar mūsu mazajiem talciniekiem.
 

Esam pateicīgi visiem talciniekiem, kas pielika savu roku parka sakopšanā! Īpaši Lijai, kura mums ierādīja darāmo un Ingeborgai un Atim, kuri pašaizliedzīgi turpināja darbu, kad pārējiem bija jādodas mājup!

Priecājamies par mūsu viesiem talkas laikā, skautiem un gaidām, kuri mums sniedza nelielu atelpu, jo viņiem bija labo darbu nedēļas pasākumi.

 

 

 

 

 Atsākam Meditācijas sestdienu vakaros

Ar 27.septembri, sestdienu, 19.00 atjaunojas Meditācijas vakari. Mēs turpināsim apceres par Marka evaņģēliju. Ja jums ir vēlēšanās klusumā piedzīvot Dieva tuvumu un pārdomāt Dieva Vārdu, tad Meditācijas vakari jums sniegs gaidīto.

News

17/11/2014 11:54
23.novembrī, Mūžības svētdienā Ikšķiles Svētā Meinarda luterāņu baznīcā notiks koncerts, atceroties...
08/11/2014 14:22
13. novembrī plkst. 20.00 Ikšķiles evanģēliski luteriskajā baznīcā muzicēs Ogres skolotāju...
29/10/2014 11:57
Atsākam Bībeles stundas Ikšķiles draudzē, sākot ar trešdienu, 12.novembri, 19.00, baznīcas...
16/10/2014 17:14
Svētdien, 19.oktobrī pēc dievkalpojuma notiks dziesminieka Haralda Sīmaņa koncerts mūsu Sv.Meinarda...
04/10/2014 13:15
Sākot ar Pļaujas svētkiem, 5.oktobrī, varēsim aplūkot tekstilmākslinieces Elīnas Veilandes Apines...
Items: 1 - 5 of 232
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mācītāju var satikt baznīcā:

otrdienās 17.00 - 19.00

ceturtdienās 17.00 - 18.30

Kanceleja atvērta:

mācītāja pieņemšanu laikā un svētdienās 9.00-10.00 un 12.00-13.00 

zvaniet: 65030328

Dievkalpojumi 

svētdienās 10.00
ceturtdienās 19.00

Dievkalpojumi ģimenēm ar bērniem

mēneša 1.svētdienās 10.00

MEDITĀCIJAS

Sestdienās 17.00

Poll

Kādās aktivitātēs draudzes dzīvē jūs gribētu iesaistīties un apmeklēt?

Koncerti (32)

Total votes: 200

Contact

Ikskiles parish Kalēju iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV 5052
www.facebook.com/ikskilesdraudze
65030328 ikskilesdraudze@inbox.lv