Bībeles stundas

Bībeles stundas ir kristīgā tālākizglība ikvienam, ne tikai Ikšķiles draudzes locekļiem.
Tā ir iespēja satikties ar citiem draudzes locekļiem, lai noklausītos mācītāja vai kāda teologa sagatavotu lekciju un dalīties savos uzskatos par kādu interesējošu garīgu tēmu.
Bībeles stundu centrā ir Sveto Rakstu un mūsu Baznīcas mācība. Līdz ar to tā ir lieliska iespēja uzzināt ko tad mūsu Baznīca māca par kādu interesējošu tēmu.
Citreiz Bībeles stundas notiek par kādu Sv.Rakstu grāmatu. Tā savukārt ir iespēja dziļāk iepazīties ar Sv.Rakstiem un to neizsmeļamo avotu, ko Raksti mums atklāj. Tas ir Dieva Vārds, kas uzrunā, iedvesmo un motivē uz skaidru garīgo dzīvi.
 
 

Bībeles studiju par Lūkas 10:1-12. Jēzus sūta kalpošanā savus 72 mācekļus.

https://us02web.zoom.us/rec/share/SO1-l-v4AVNQhHSttkNHQLS3JEb-XlagSswftbMoI0fHuFxTFAeSJLz14k3IT-cp.b2RkPN5muBKkUr7v?startTime=1712764972000

Passcode: #Hw0UbHM

https://us02web.zoom.us/rec/share/SO1-l-v4AVNQhHSttkNHQLS3JEb-XlagSswftbMoI0fHuFxTFAeSJLz14k3IT-cp.b2RkPN5muBKkUr7v?startTime=1712764972000
Passcode: #Hw0UbHM

Lūkas evaņģēlija 9.nodaļas 57-62 pantiem, kā 3 sekotāji vēlas sekot Jēzum.

 https://us02web.zoom.us/rec/share/b9_fyDWlwv0gLNzDQhNCmy2bie95eLJhOG94bxHjQFH4o0VsyfwapC45wBemctc-.W-5DQKdXyaG1ner5?startTime=1711559247000 

Passcode: ?fI46q1?

https://us02web.zoom.us/rec/share/b9_fyDWlwv0gLNzDQhNCmy2bie95eLJhOG94bxHjQFH4o0VsyfwapC45wBemctc-.W-5DQKdXyaG1ner5?startTime=1711559247000
Passcode: ?fI46q1?

Bībeles studija 24.01.2024.

https://us02web.zoom.us/rec/share/dF8PdBL4psYsNYw9Ayjc2hZlPcTa31FjqD8Dvy9i-9qP44WnPhT81Dgx_sBDmkpn.y5uNm7qB1rQBHHoz 

Passcode: 6ye4*2&?

https://us02web.zoom.us/rec/share/dF8PdBL4psYsNYw9Ayjc2hZlPcTa31FjqD8Dvy9i-9qP44WnPhT81Dgx_sBDmkpn.y5uNm7qB1rQBHHoz 
Passcode: 6ye4*2&?

Šoreiz iedziļināsimies brīnumainajā 5000 cilvēku paēdināšanas notikumā, Lūkas 9:10-17

https://us02web.zoom.us/rec/share/RXNjAtt79uZ2fBw3FPeoEulJ6xuAKpZHBfm7V8NrD9H0aaWlkO02FMhRmOxd0l0i.udF0pBr1N2MDpk41
Passcode: 8i6ORW.w

https://us02web.zoom.us/rec/share/RXNjAtt79uZ2fBw3FPeoEulJ6xuAKpZHBfm7V8NrD9H0aaWlkO02FMhRmOxd0l0i.udF0pBr1N2MDpk41

Passcode: 8i6ORW.w

Ko jūs sakiet, kas Es Esmu?

https://us02web.zoom.us/rec/share/V8bX1sxqfXor80SpKrGo1Fjlw0eI4IDtvKmxf9uPWkd0SPAvTM7Z6e7eynLCJJrP.cyERQyXCDjOv8L0L?startTime=1708535243000

Passcode: 31$.9jWF

https://us02web.zoom.us/rec/share/V8bX1sxqfXor80SpKrGo1Fjlw0eI4IDtvKmxf9uPWkd0SPAvTM7Z6e7eynLCJJrP.cyERQyXCDjOv8L0L?startTime=1708535243000
Passcode: 31$.9jWFhttps://us02web.zoom.us/rec/share/V8bX1sxqfXor80SpKrGo1Fjlw0eI4IDtvKmxf9uPWkd0SPAvTM7Z6e7eynLCJJrP.cyERQyXCDjOv8L0L?startTime=1708535243000
Passcode: 31$.9jWFhttps://us02web.zoom.us/rec/share/V8bX1sxqfXor80SpKrGo1Fjlw0eI4IDtvKmxf9uPWkd0SPAvTM7Z6e7eynLCJJrP.cyERQyXCDjOv8L0L?startTime=1708535243000
Passcode: 31$.9jWF

Lūkas 9:22-27 Par krusta nešanu un sekošanu Kristum.

https://us02web.zoom.us/rec/share/bIBSQNJZRHJEFjG1aDNKGhQB5GGPjd6q9lz2LCmt4fu7pCzBLeUUTjJmIIyfwgde.QEv8iIap2Roq-kOR 

Passcode: LD1^Njhm

https://us02web.zoom.us/rec/share/bIBSQNJZRHJEFjG1aDNKGhQB5GGPjd6q9lz2LCmt4fu7pCzBLeUUTjJmIIyfwgde.QEv8iIap2Roq-kOR 
Passcode: LD1^Njhm

Lūkas ev. 9:37-43a Jēzus atbrīvo zēnu no dēmona varas.

https://us02web.zoom.us/rec/share/-_IS2jDrq15ZOAdklsFGsYWeBSc_fff-ItUBo1WKsxxWsF8op3stOhdGY486Xfns.9TTWffDWv0brkOKM?startTime=1710349430000

Passcode: a9Kn!E$2

https://us02web.zoom.us/rec/share/-_IS2jDrq15ZOAdklsFGsYWeBSc_fff-ItUBo1WKsxxWsF8op3stOhdGY486Xfns.9TTWffDWv0brkOKM?startTime=1710349430000
Passcode: a9Kn!E$2

Apskaidrošanas kalnā, Lk.9:28-36.

https://us02web.zoom.us/rec/share/D5KnKBum6Gn8OzZlf7l0xZKII93KxpkDZIvaXMJ1o3F5oFgVR_LwRWiIAqv7lrXv.93WAePOXea6sBr3n?startTime=1709744592000

Passcode: tA4s3bN$

https://us02web.zoom.us/rec/share/D5KnKBum6Gn8OzZlf7l0xZKII93KxpkDZIvaXMJ1o3F5oFgVR_LwRWiIAqv7lrXv.93WAePOXea6sBr3n?startTime=1709744592000
Passcode: tA4s3bN$


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!