Bībeles stundas

Bībeles stundas ir kristīgā tālākizglība ikvienam, ne tikai Ikšķiles draudzes locekļiem.
Tā ir iespēja satikties ar citiem draudzes locekļiem, lai noklausītos mācītāja vai kāda teologa sagatavotu lekciju un dalīties savos uzskatos par kādu interesējošu garīgu tēmu.
Bībeles stundu centrā ir Sveto Rakstu un mūsu Baznīcas mācība. Līdz ar to tā ir lieliska iespēja uzzināt ko tad mūsu Baznīca māca par kādu interesējošu tēmu.
Citreiz Bībeles stundas notiek par kādu Sv.Rakstu grāmatu. Tā savukārt ir iespēja dziļāk iepazīties ar Sv.Rakstiem un to neizsmeļamo avotu, ko Raksti mums atklāj. Tas ir Dieva Vārds, kas uzrunā, iedvesmo un motivē uz skaidru garīgo dzīvi.
 
 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode