Vispārīga informācija

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze apvieno luterticīgos kristiešus Ikšķiles novadā. Mūsu draudzē ir arī kaimiņu novadu un pilsētu iedzīvotāji, bet pamatā visiem ir kāda saikne ar Ikšķili.

Mēs lepojamies ar savu vēsturiskumu un skaisto dievnamu. Ikšķile ir pirmā vieta Baltijā, kur celta mūra baznīca. Tā ir misionāra, bīskapa un svētā Meinarda darbības vieta. Luterticīgo draudze Ikšķilē ir kopš Reformācijas laikiem. Mēs jūtam šo lielisko mantojumu. Bet nozīmīgākais priekš mums ir paša Dieva darbs pie mums un līdzcilvēkiem. Viņa darbā mēs vēlamies piedalīties, kā liecinieki un kalpošanas līdzbiedri.

Ikšķiles draudzē ir aptuveni 450 draudzes reģistrēto locekļu. Tā kā pēdējos gados novada iedzīvotāju apjomi strauji pieauguši, tad arī draudze pieaug no tiem, kuri tagad dzīvo draudzes robežās.

Draudzi vada mācītājs Dzintars Laugalis, kurš šeit kalpo kopš 2008.gada novembra.

Guntars Žīgurs ir otrs mācītājs mūsu draudzē.

Laila Vītola ir mūsu draudzes priekšniece.

Draudzes praktisko dzīvi palīdz vadīt draudzes valde, kur bez mācītāja un priekšnieka ir mantzine Inga Bleidele.

Svarīgākos lēmumus draudzes dzīvē pieņem draudzes padome, kuri tiek ievēlēti no visas draudzes. Padomē ir 11 locekļi.

Draudzes revidenti rūpējas, lai viss praktiskais darbs draudzes pārvaldībā tiek paveikts ar atbilstošu rūpību un atbilstoši prasībām Baznīcā un valstī.

Draudzes izglītības darbs notiek Isvētes kursos un dažādos tālākizglītības pasākumos, semināros, rekolekcijās un grupās.

Draudzē darbojas Svētdienas skola, kura darbojas ar mūsu mazajiem draudzes locekļiem, ievadot kristīgās vērtībās un uzvedības normās.

 

 

Draudzes muzikālo dzīvi vada Jānis Rijnieks un katrā dievkalpojumā spēlē mūsu nopelniem bagātā ērģelniece Viktorija Ivanova.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!