Ikšķiles draudzes koris

Mums draudzē ir savs koris, kas sastāv no mūsu draudzes locekļiem. Mūsu korī dzied gan draudzes seniori, gan arī jauni vīri un meitenes. Esam priecīgi, ka ik pa laikam mūsu draudzes dievkalpojumos piedalās mūsu koris!

Draudzes koris darbojas jau kopš draudzes ienākšanas mūsu atgūtajā dievnamā. Koris koncertē Baznīcas svētku dienās, Kapu svētkos un draudzei svarīgās reizēs. Tā sastāvā ir ap 20 koristi. Draudzes kori vada diriģents Juris Kļaviņš un viņam šajā kalpošanā palīdz Jānis Rijnieks, kurš organizē koncertdzīvi draudzē.

Ja ir vēlēšanās piadlīties korī, tad pieteikties var pie mūsu vadītājiem, pie draudzes mācītāja vai pie citiem draudzes darbiniekiem, vai arī caur mūsu e-pasta adresi: ikskilesdraudze@inbox.lv


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode