Ziedojumi

Mēs esam pateicīgi visiem ziedotājiem, kuri atbalsta Ikšķiles draudzi! Bez tā nevarētu mums būt tik skaista un sakopta dievnama un tajā nebūtu siltuma un ērģeļu skaņas. Pateicība arī visiem, kuri ar savu kalpošanu ziedojas draudzei un Dieva Valstības celšanai cilvēku vidū!

Pateicamies no sirds ikvienam, kurš, savas sirds skubināts, ziedotu mūsu draudzes kalpošanai pie cilvēkiem un darba uzturēšanai. Jūs to varat izdarīt draudzes dievkalpojumos, Ikšķiles Sv.Meinarda baznīcas apmeklējuma reizēs vai arī caur pārskaitījumu uz Ikšķiles draudzes kontu:

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

Esam pateicīgi par atbalstu!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!