Garīgs atbalsts

Draudzes viens no pamata uzdevumiem ir sniegt garīgu atbalstu savējiem un ikvienam, kurš ienāk baznīcā. Draudze ir mūsu garīgās mājas. To, kā mēs jūtamies baznīcā vismaz pa pusei sniedz draudzes kopējā emocionālā noskaņa. Ikšķiles draudze mācās būt atbalstoša un viesmīlīga, kā arī gaiša un draudzīga. Taču galvenais, kas mums vajadzīgs - Dieva svētība, palīdzība un vadība. To mēs saņemam caur lūgšanām, aizlūgšanām, dievkalpojumā un sarunās ar mācītāju.

Garīgais atbalsts izpaužas gan racionālā, gan emocionālā, gan garīgā veidā. Sprediķi, Bībeles stundas mums sniedz racionālo atbalstu; dažādas draudzes grupas un kalpošanas - emocionālo, bet grēkšudze, meditācijas un garīgas konsultācias sniedz garīgo atbalstu.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!