BAZNĪCAI 90

Ikšķiles ev.luteriskās draudzes baznīcai 2023.gada 12. novembrī apritēs 90 gadi, kopš tā ir atvērta draudzei. Par šo notikumu domājot esam iecerējuši vairākas aktivitātes:

 • izstādi par to, kā baznīca atvērta, 
 • koncertus, 
 • ekskursijas pa baznīcu ar radošu darbnīcu skolniekiem un bērndārzniekiem. 
 
Vēl  viena nozīmīga lieta ir baznīcas interjera remonts. 
 
Kopš baznīcas atgūšanas pirms vairāk kā 20 gadiem, baznīcas sienas ir pamatīgi bojājušās un melnējušas. Ņemot vērā, ka iepriekš līdzekļu trūkuma dēļ sienu apdare netika pabeigta līdz galam, tagad ir neiespējami to notīrīt. Ir jāveic krāsošanas darbi. Plānotā remonta tāme ir 70 000 EUR. 
Aicnām ikvienu piedalīties baznīcas telpas atjaunošanā ar ziedojumu. Tiks organizētas arī vairākas talkas, kur arī katras kalpojošas rokas noderēs.
 
Iespēju robežās aicinām ziedot, norādot mērķī "Baznīcas remontam".
 

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

 


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!