Iesvētības

Tāpat kā citās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs, arī Ikšķiles draudzē regulāri notiek Iesvētības.

Iesvētības ir process un svētība, ko piedāvā Baznīca.

Process - Iesvētes kurss, kurā iespējams apgūt zināšanas un piedzīvot garīgu izaugsmi draudzē, kurā tu ienāc. Iesvētes kurss notiek pēc Baznīcā kopīgi pieņemtas metodikas un materiāliem, ko draudzes mācītājs ar saviem palīgiem izmanto un pielieto, lai ievestu draudzē ikvienu, kurš tic.

Svētība - Iesvētības, ko sniedz Baznīca caur mācītāja roku uzlikšanu.  Ikviens, kurš tiek iesvētīts saņem Svētā Gara žēlastību, kas dāvā ticību un spēju vairāk saprast Svētos Rakstus un sasniegt garīgās dzīves dziļumus. Tomēr, svarīgi ņemt vērā, ka tas viss ir atkarīgs tikai no Dieva žēlastības.

Ikviens, kurš ir iesvētīts saņem pilnas Baznīcas un draudzes locekļa tiesības - iet pie grēksūdzes, saņemot grēku piedošanu, piedalīties Svētajā Vakarēdienā, laulāties, kristīt savus bērnus, pilnvērtīgi piedalīties draudzes un visas Latvijas ev.lut. Baznīcas dzīvē.

Ikšķiles baznīcā Isvētības notiek divas reizes gadā: no rudens līdz Ziemsvētkiem un no ziemas līdz Vasarsvētkiem. Plānojot savas dzimtas īpašos notikumus aicinām jau savlaicīgi ieplānot savu piedalīšanos Iesvētes kursā. Par to allaž iespējams aprunāties ar mūsu draudzes mācītāju.

Plans Rudens-Ziema 2017.docx (29553)

Plans Pavasaris 2017.docx (29990)


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!