Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Draudzes kontakti:

Svētā Meinarda baznīca: Kalēju ielā 1, Ikšķilē, LV5052

Draudzes nams: Kalēju ielā 3, Ikšķilē, LV5052

Tālr.nr.:  +371 65030328

ikskilesdraudze@inbox.lv

www.ikskilesdraudze.lv

www.facebook.com/ikskilesdraudze

Draudzes priekšniece

Laila Vītola

Tālr.nr.: +371 29391518

Kancelejas darba laiks:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

Draudzes mācītājs

Dzintars Laugalis

Tālr.nr.: +371 26533041

dzintarslaugalis@gmail.com

Tikšanās ar mācītāju baznīcā:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 
 • svētdienās pēc dievkalpojuma ~ 12.00 – 13.00

 

Draudzes otrais mācītājs

Guntars Žīgurs

Tālr.nr.: +371 26133752

e-pasts: guntars.zigurs@gmail.com

   

Svētdienas skolas vadītāja

Rikarda Damroze

Tālr.nr.: +371 22339969

rikarda.damroze@inbox.lv

Norises laiks:

 • Svētdienās dievkalpojumu laikā no 10.00

Mūzikas dzīves un koncertu koordinātors

Jānis Rijnieks

Talr. +371 29299248

 

 


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode