Draudzes nozares

Ikšķiles draudzē bez dievkalpojumiem notiek vēl citas garīgas aktivitātes. Mēs kalpojam Dievam un mūsu draudzes locekļiem dažādos veidos. Tās sauc par draudzes nozarēm:

 • Pērminderu kalpošana
 • Svētdienas skola (Godly Play)
 • Diakonija
 • Koris
 • Māmiņu rīti
 • Lūgšanu grupa
 • Meditācijas
 • Draudzes lietvedība
 • Saimniecība un īpašumi

Mēs priecājamies kopīgi līdzdarboties draudzes dzīvē. Priecīgu kalpošanu Dievs svētī un saticīgs darbs vainagojās ar rezultātiem.

Mēs aicinām kalpošanā ikvienu interesentu!


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!