Aizlūgt par mīļajiem

Kāpēc mēs aizlūdzam?

Aizlūgšanai ir spēks. Par to ir pārliecinājušies ticības tēvi un patriarhi Bībelē, kā arī Baznīcas locekļi katrā laikā. Dievs uzklausa ikvienu, kurš no sirds paļaujas uz Viņu. Arī Jēkabs savā vēstulē raksta par aizlūgšanas spēku (Jēk. 5:13-18) un apustulis Pāvils vēstulē Timotejam mudina aizlūgt par visiem cilvēkiem (1.Tim. 2:1-6). Mēs citreiz nenovērtējam aizlūgšanu spēku. Tas ir Dieva mīlestības spēks, kas darbojas caur aizlūgšanām. Nevis maģiskā veidā, t.i., Viņš izpilda ko mēs vēlamies vai cik pareizus vārdus lūgšanā pasakam, bet Viņš rīkojas kā mīlošs tēvs, dodot vajadzīgo un atsaucoties uz lūgumu.

Par ko tiek aizlūgts?

Mēs aizlūdzam par slimajiem, par tiem, kuri nonākuši nelaimē, par pasargāšanu ceļā vai bīstamās situācijās, kā arī par šaubīgajiem un tiem, kuri apmaldījušies savā dzīvē - atkarībās, svarīgu izvēļu priekšā vai grēkā. Mēs arī pateicamies Dievam par uzklausītām lūgšanām un par Viņa svētībām, ko esam saņēmuši. Iespējams arī aizlūgt par tiem, kuri ir aizsaukti Mūžībā.

Kā iespējams aizlūgt un pieteikt aizlūgumus?

Dievs dzird ikvienu lūdzēju. Tomēr ir pieredzēts, ka draudzes lūgšanām ir spēks. Kopā lūdzoties mēs esam stiprināti ticība un Dievam tas labpatīk un Viņš mūs uzklausa.

Mūsu draudzē iespējams kopā ar brāļiem un māsām ticībā Kristum aizlūgt par saviem mīļajiem. Vispirms jau tas iespējams mūsu dievkalpojumos, svētdienās vai ceturtdienās. Pieteikt aizlūgšanas iespējams pie mūsu draudzes mācītāja vai arī uzrakstot aizlūgšanas vajadzību uz lapiņas un to iedodot kādam no draudzes darbiniekiem. Tomēr ir labāk, ja satiekat pašu mācītāju, kurš aizlūgs, jo tad iespējams izstāstīt vajadzības aspektus, ko mēs varam izteikt Dievam.

Pieteikt savu aizlūgumu:

Satiekoties ar mācītāju vai arī piezvanot viņam 26533041.

Iespējams arī savas vajadzības aizlūgumiem atsūtīt mums caur internetu, sūtot tās uz draudzes e-pastu: ikskilesdraudze@inbox.lv vai uz mūsu draudzes mācītāja e-pastu: dzintarslaugalis@gmail.com 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!