Article archive

Talka

Pagājušās ceturtdienas, 29.oktobra rītā mūsu draudzē notika talka. Mēs uzkopām parku, kas atrodas pie mūsu dievnama teritorijas. Šī teritorija ir daļēji draudzei un pilsētai piederoša, bet draudze, ar pilsētas atbalstu, rūpējas par tās sakārtošanu. Šajā reizē mēs grābām kritušās lapas. Tas bija...
Read more

Drēbakas gospeļkoris no Norvēģijas Ikšķilē!

Sestdien 24.oktobrī, pl.17:00 Ikšķiles Ev.Lut. Sv.Meinarda baznīcā viesojās Gospeļu koris no Norvēģijas. Mājas lapas fotogalerijā ievietotas dažas bildes. DIRIĢENTS:   Hans MARTINS MOLVIKS (HANS MARTIN MOLVIK) Progrmmā: gospeļi no ASV Dienvidu štatiem garīgās dziesmas    
Read more

Mūžības svētdienas dievkalpojums 22.novembrī

Dievkalpojumi Mirušo piemiņas dienā jeb Mūžības svētdienā ir tradicionāli visā Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. Šie dievkalpojumi īpaši veltīti Mūžības tēmai un Mūžībā aizsauktajiem. Šie dievkalpojumi ir priecīgi, jo Dievam piederīgajiem ir prieks sagaidīt to dienu, kad mēs būsim kopā...
Read more

Koncerti Ikšķiles sv.Meinarda ev. lut. baznīcā

  13. decembrī, 3.adventa svētdienā, draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00 Ikšķiles jauniešu koris „Soāre”   20. decembrī, 3.adventa svētdienā, draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00 Ikšķiles pilsētas jauktais koris „Ikšķile”   24.decembrī, Ziemsvētku svētvakarā: Pl. 16.00 svētku...
Read more

Adventa laika Dievkalpojumi

   22.novembrī Mūžības svētdienā (Mirušo piemiņas dienā) 10.00 ·         Īpaši aizlūgumi par Mūžībā aizsauktajiem Baznīcas darbiniekiem un draudzes locekļiem ·         Dzied Ikšķiles draudzes koris 29.novembrī...
Read more

Pļaujas svētki

Svētdien, 4.oktobrī notika Pļaujas svētki. Šajos svētkos draudze pateicas Radītājam un Uzturētājam par svētību gan tajā, kas izaug uz lauka un piemājas dārzā, gan arī vispār par svētību mūsu darbam un iztikšanai. Šajos grūtajos laikos mums Latvijā ir ļoti būtiski pateikties Dievam par to, kas...
Read more

Draudzes padomes vēlēšanas noslēgušās

Svētdien 27.septembrī notika draudzes padomes, valdes un revidentu vēlēšanas. Tās noritēja sekmīgi un labā kristīgā saskaņā. Kristīgajā draudzē vēlēšanas būtiski atšķiras no tām, kas notiek laicīgajā vidē, nav konkurences cīņa par varu, bet ir apņemšanās kalpot. Atrašanās draudzes padomē nav...
Read more

Iesvētes mācības sākušās

Sākot ar 1.oktobri Ikšķiles draudzē notiek Iesvētes mācības. Tā ir draudzē ienākošo locekļu apmācība, kur tiek apgūti Kristīgās ticības pamati, garīgās dzīves iemaņas, luteriskās konfesijas teoloģiskie principi, Latvijas ev. lut. Baznīcas uzbūve un ievads Ikšķiles draudzes darbībā. Saskaņā ar...
Read more

Bērnu un vecāku izglītības centrs „Puķuzirnis”

Draudzes nama Svētdienas skolas telpās Kalēju ielā 3 darbojās Bērnu un vecāku izglītības centrs „Puķuzirnis”. Centrs ir Ikšķiles aktīvu un uzņēmīgu skolotāju, fizioterapeitu un citu speciālistu izveidots centrs, kurā daudz ko var iegūt un saturīgi pavadīt laiku, gan zīdaiņi, pirmskolas un...
Read more

Jaunās Mākslinieces Lāsmas Pujātes darbu izstāde

Mūsu dievnama pirmā stāva zālē apskatāma mākslinieces Lāsmas Pujātes gleznu izstāde. Izstādē iespējams aplūkot darbus, kas ir tapuši, izstrādājot diplomdarbu Mākslas Akadēmijā, kā arī vairāki citi mākslinieces darbi. Izstādi iespējams aplūkot laikos, kad ir atvērts...
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 17.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode