Bībeles stundas

Mūžīgas Dievs,

Mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,

dāvā mums savu žēlastību

pamatīgi un uzticīgi studēt Svētos Rakstus,

visur tajos meklēt Kristu un atrast Viņu,

lai caur Viņu mēs varētu iemantot mūžīgo dzīvošanu.

Tādēļ, mīļais Dievs, palīdzi mums žēlīgi!

Mārtiņš Luters

 

Ikvienā draudzē bez dievkalpošanas notiek arī interesantas nodarbības, lai padziļinātu izpratni par ticību, garīgo dzīvi un teoloģiju. Arī pie mums, Ikšķiles draudzē notiek šādi semināri, ko ierasts luteriskajās draudzēs sauc par Bībeles stundām. Tomēr šie semināri nav tikai par Bibliskām tēmām, bet arī par garīgo dzīvi un aktuālām lietām, ar ko saskaras draudzes loceklis.

2014.gada pavasarī mēs iesākām Bībeles stundu kursu par apustuļa Pāvila vēstuli Filipiešiem. Vasaras periodā Bībeles stundas nenotika.

Sākot ar novembra otro trešdienu mēs atgriezīsimies pie Bībeles stundām trešdienās 19.00, turpinot studēt vēstuli Filipiešiem. Tātad, pirmā Bībeles stunda notiks 12.novembrī 19.00, baznīcā, Kancelejas telpās.

Šajā sadaļā iespējams arī palasīt vairākas jau notikušas Bībeles stundas. Iespējams, tas var palīdzēt savas dievbijības un atziņas veidošanā.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!