ASTROLOģIJA

Bībeles stunda Ikšķiles draudzē

Zvaigznes dienā, 2010. gada 6. Janvārī

Zvaigznes dienā mēs parunāsim par zvaigznēm – vai tās tiešām nosaka manu dzīvi? Ko tas varētu nozīmēt arī viena kristieša dzīvei? Šī tēma ir ļoti aktuāla gan Baznīcā, gan vēl vairāk ārpus tās. Grāmatnīcās pirktākās grāmatas ir par pašiedvesmu un par nākotnes paredzēšanu. Ļoti daudzi griežas pie astrologiem un dodas uz zīlēšanas saloniem, lai varētu saņemt kādas nākotnes prognozes. Tam pamatā ir bažas par savu iztiku un citām lietām, kas ļoti aktualizējušās krīzes iespaidā. Bet vai tas ir droši? Vai tas ir pamatoti? Ko par to saka Dievs caur Svētajiem Rakstiem?

Kas ir Astroloģija?

Astroloģija ir dzīves ciklu izziņas metode, un pirmkārt tā ir zinātne, kas tulko zvaigžņu (planētu) enerģiju saikni ar dabu un mums. Tā ir mērķis  apzināt mūsu darbības iekšējo un ārējo izpausmju izraisītu notikumu norises likumsakarības, lai vadītu dzīvi vēlamā gultnē. Astroloģija ļauj analizēt individuālā un kopējā saistību, jo tā redz planētu kustību saikni ar cilvēka vai kādas grupas (ģimenes, valsts) vai objekta dzīvi.

Astronomija un citas eksaktās zinātnes ir saistītas ar objektīvo laiku, kas atbilst vispārpieņemtajai laika skaitīšanas sistēmai. Astroloģija balstās uz astronomiskajiem datiem un arī ir saistīta ar objektīvo laiku un tā cikliem, tomēr neskaidro pašus šos ciklus, bet interpretē to iedarbību uz visu dzīvo. Ar cikliskām norisēm mēs saskaramies regulāri: diennakts ritms, gadalaiku mijas, ko izraisa Zemes griešanās ap savu asi un ap Sauli, Mēness fāžu maiņas, kas saistītas ar Mēness griešanos ap Zemi un kopā ar to ap Sauli. Līdzīgi notikumi cikliski norisinās arī mūsu acīm neredzamā veidā. Tālu kosmosā tāpat, kā Saule un Mēness, pārvietojas citas planētas. Astroloģijas mērķis nav informēt par precīzu objektu (planētu) atrašanos laikā, bet parādīt to enerģētiskās plūsmas un individualitātes mijiedarbību.

Astrologs pārzin, kādas enerģiju plūsmas atbilst debesu ķermeņiem.

Astroloģija prognozē dzīves notikumu raksturu, bet precīzu izpausmes veidu izvēlas cilvēks.

Jēdziens ‘astroloģija” ir cēlies no grieķu vārdiem - astra – zvaigzne, logos – doma, saprāts, vārds, likums.

Astroloģija ir instruments apkārtējās vides un sevis izziņai. Pati daba mums rāda, ka viss notiek pēc iepriekš stingri noteikta plāna. Pasaulē katram no mums ir sava zināma vieta. Caur astroloģiju mēs izzinām dabas noslēpumus, vibrāciju likumības, kas darbojas visur.

Astroloģija nav fatāla zinātne, jo piedāvā dzimšanas laikā pārmantotās mentālās spējas, bet tas, kā mēs tās pielietojam, ir mūsu ziņā. Astroloģija vēsta, kā mainīt savu dzīvi, sadarbojoties ar dabu, nevis esot pretrunā tās likumībām.

Zvaigžņu valoda ir skaista un plaša. Katrs simbols caur astroloģiju tiek tulkots un gūst skaidrojumu reālā dzīvē.

Ik brīdi planētas atrodas kādā noteiktā zodiaka zīmē un raida noteiktas vibrācijas Visumā. Astrologu vēlme ir tās izprast un sniegt šo izpratni Jums, lai īstenotos mūsu visu vēlme – savu dzīvi veidot apzinātāk, jaukāk un skaistāk.

www.astrologija.lv

Dogmatiskais pamats – vienotība starp vispārējo un daļu

Astroloģija balstās uz uzskatu, ka viss ir vienots. Visumā ir vienotība – daļa atspoguļo vai nes sevī veselā informāciju vai kodu (mikrokosma un makrokosma vienotība). Tas nozīmē, ka arī cilvēks nes sevī Veselā (Visuma) atspulgu. Debesu spīdekļu (planētu) stāvoklis iespaido cilvēka dzīvi labvēlīgi vai nelabvēlīgi. Dzimšanas brīdī planētu stāvoklis dod kodu vai konkrētā cilvēka dzīves pamatvirzību.

 

Ticība

Astroloģijā neviens fakts netiek pierādīts vai pamatots un pat paši astrologi nezina, kāpēc ir tieši tā un ne savādāk. Astroloģijā būtiski ir ticēt tam, ko pavēsta astrologs, ka cilvēka dzīve iepriekš noteikta no planētām un zvaigznēm. Ticošs cilvēks vienmēr saskatīs astrologa vārdu patiesīgumu, jo vēlas to redzēt.

Būtībā astroloģija pasaka, ka cilvēks jau ir dzimis kā „uzvarētājs” vai „zaudētājs”. Tiek mācīts, ka zvaigznes ne tikai mudina, bet arī pavēl rīkoties vai nerīkoties un nosaka cilvēka dzīvi.

 

Vai Astroloģija ir zinātne?

Astroloģijas aizstāvji un astrologi apgalvo, ka astroloģija ir zinātne, lai gan nav eksaktā zinātne. Iespējams, ka astrologu uzstājības mērķis ir panākt maksimālu ticamību viņu darbībām, jo tas viņiem sagādā klientūru.

1975.gadā plašs pasaulē atzītu zinātnieku loks, kuru skaitā bija 18 Nobela prēmijas laureātu vērsās pret „astroloģijas šarlatānu pretenciozajiem apgalvojumiem”, paziņojot, ka pieņēmumam, ka „zvaigznes var pareģot nākotni un iespaidot cilvēku dzīvi” nav ne mazākā zinātniskā pamatojuma.

 

Kādēļ Astroloģija ir nezinātniska?

Objektīvās Autoritātes trūkums un nepamatojamie apgalvojumi

·         Astroloģijā neviens fakts netiek pierādīts vai pamatots un pat paši astrologi nezina, kāpēc ir tieši tā un ne savādāk.

·         Atrunas, ka fakti saglabāti no senatnes un pierādījumi ir zuduši, nav pamatotas, jo modernajā astroloģijā tiek ņemti vērā arī mūsdienās atklātie debess ķermeņi, piemēram, Plūtons un pat jaunatklātās komētas. Ietekme uz cilvēku tiek „rēķināta” pēc izlases veidā ņemtiem debess ķermeņiem. Tiek ņemta vērā pat tālā Plūtona ietekme, tomēr tiek ignorēti daudz tuvāk esošie un daudz lielākie milzu planētu (Jupiters, Saturns Urāns un Neptūns) pavadoņi.
Astrologiem svarīgs ir tikai debess spīdekļu izvietojums, nevis attālums līdz tiem, vai to fizikālā daba. Līdz ar to tādiem atšķirīgiem debess ķermeņiem kā Saulei un planētām tiek piedēvētas līdzīgas īpašības.

·         Astrologi paši atrodas sistēmā, ko paši radījuši, tas nozīmē, ka viņiem nevar būt objektīvu zināšanu par šīs likumības realitāti, jo viņu pašu spējas un dzīve ir zvaigžņu noteikta. Nav Autoritātes, kura būtu ārpus astroloģijas noteiktā likuma vai kosmosa predestinētās kārtības. Līdz ar to nepamatoti izrādās pašu astrologu apgalvojumi. Kādēļ pašos pamatos zvaigznes un planētas priekš mums nozīmē un vēsta tieši to un neko citu?

 

Pretrunīgas zodiaka zīmju sistēmas

Izrādās, ka eksistē vairākas astroloģiskās sistēmas, kas pat var būt pretējas savās prognozēs un apgalvojumos. Piemēram, Rietumu astrologi tulko horoskopus pavisam atšķirīgi no ķīniešu kolēģiem.
Ir atšķirīgs zodiaka zīmju skaits astrologu skolu praksē: ierastais skaits ir 12, bet ir astrologi, kuri pielieto tikai 8 zīmes, bet citi pielieto 14, bet citi 24 zīmes.

Līdz ar to var gadīties, ka divi astrologi varētu pareģot pilnīgi dažādu nākotni un rīcības modeļus. To iespējams arī parbaudīt vienkārši nopērkot un pārbaudot vairāku avīžu publicētos horoskopus. Kuram būtu vairāk jātic?

 

Ģeocentriskais modelis

Astroloģija pamatā balstās uz modeli, kas veidojies tūkstošiem gadu atpakaļ, līdz Kopernikam, kas postulēja, ka Visuma centrā atrodas Zeme, ap ko riņķo Mēness, planētas un Saule, bet pārējie spīdekļi nekustas. Šī iemesla dēļ astrologi visus spīdekļus sauc par planētām.

Šā iemesla dēļ arī ir veidojies apgalvojums, ka Saule vai Mēness vai kādas citas planētas atrodas kaut kādā zvaigznājā.

 

Nobīdes aprēķinos

Tādēļ, ka astrologi savos aprēķinos izmanto metodes, kas ir vairāku tūkstošus gadus veci, izveidojušās nopietnas nobīdes aprēķinos. Ja, piemēram, pirms 2 tūkstošiem gadu pavasara ekvinokcijas brīdī Saule atradās Auna zvaigznājā, tagad tā atrodas jau Zivju zvaigznājā. Astrologi planētu pozīcijas (arī Saules) nosaka pēc šiem 2000 gadu vecajiem novērojumiem, tāpēc mūsdienās neviena zodiaka zīme praktiski nekad nesakrīt ar reālo spīdekļa atrašanās vietu zvaigznājos.

 

Iztrūkstošās planētas

Līdz spēcīgu teleskopu izgudrošanas nevarēja pamanīt Urānu, Neptūnu un Plutonu. Tāpēc astrologi pamatoja savu sistēmu uz 7 planētām, kas riņķo ap Zemi. Līdz ar to nopietni būtu jāmainās horoskopu prognozēm, ja izrādās, ka Saules sistēmā ir tik būtiskas izmaiņas.

 

Dvīņu horoskopi

Tā, kā dvīņi piedzimst vienā laikā un vienā vietā, tad viņu horoskopiem būtu jābūt gandrīz identiskiem. Diemžēl dzīve atklāj, ka dvīņiem ir ļoti atšķirīgi raksturi un atšķirīgs liktenis, ko nespēj paredzēt astrologs.

 

Ierobežota perspektīva

Astroloģijas sistēma radusies ekvatoram tuvos rajonos, kur vienmēr ir redzamas planētas un aprēķināms zodiaka punkts. Diemžēl augstākos platuma grādos, kā Aļaskā, Grenlandē vai Norvēģijas Ziemeļos ir laiks, kad nav redzama neviena planēta. Tas nozīmē, ka nav iespējams aprēķināt kāds zodiaka punkts paceļas virs apvāršņa.

 

Nepareizs aprēķinu sākuma laiks

Vēl viena būtiska astroloģijas problēma ir tajā, ka horoskopi tiek sastādīti no piedzimšanas brīža, nevis no ieņemšanas brīža, kad patiesi veidojas jaunais cilvēks. Tā kā visi iedzimstības faktori tiek noteikti ieņemšanas brīdī, loģiski būtu domāt, ka planētas un zvaigznes veido cilvēka likteni no ieņemšanas brīža.

 

Svētie Raksti un Astroloģija

Brīdinājums no paļaušanās uz astroloģiskajām prognozēm un to veicējiem, tie nav uzticami:

Tu esi līdz apnikumam nopūlējusies daudzajās apspriedēs ar saviem daudzajiem padomniekiem. Lai nu nāk tagad un tev palīdz tie debesu mērotāji un zvaigžņu novērotāji, kas pēc atsevišķiem jaunajiem mēnešiem aplēš to, kas nāks pār tevi! Tiešām, tie ir kā salmi, ko uguns aprij; tie nevarēs pat savu paša dzīvību glābt no liesmu varas. Tas nebūs ogļu kvēlums, pie kura sildās, nedz krāsns uguns, pie kuras apsēžas. Tā tas notiks ar tiem, ar kuriem tu esi nopūlējusies no savas jaunības, ar taviem biedriem. Tie izklīdīs, ikviens aizies savu ceļu; neviens tev nepalīdzēs. (Jes.47:13-15)

Aicinājums un Dieva pavēle neveidot savu dzīvi saskaņā ar astroloģiskām prognozēm:

Tā saka Tas Kungs: "Nepieradiniet sevi citu tautu dzīves veidam, neļaujiet sevi iebiedēt debess zīmēm, no kā viņas bīstas! (Jer.10:2)

Dieva pavēle nepielūgt debesu spīdekļus un neveidot savu dzīvi saskaņā ar tiem:

ka tu nepacel savas acis uz debesīm un, uzlūkodams sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visus zvaigznāju pulkus debesīs, neliecies kārdināties un nekrīti ar savu vaigu pie zemes to priekšā, un ka tu tiem nekalpo (Deut.4:19)

Jāzeps spēja atklāt faraonam sapni, ko faraons bija redzējis un izskaidrot tā nozīmi nākotnē, ko nespēja neviens Ēģiptes astrologs vai priesteris.

Daniēls bija iecelts par Babilonijas astrologu (Gudro) priekšnieku, jo varēja Nebukadnēcaram pateikt nākotnes notikumus, ko nespēja pateikt neviens astrologs visā impērijā.

Daniēls atbildēja ķēniņam: "Noslēpumu, ko ķēniņš grib zināt, viņam nevar atklāt ne gudrie, ne vārdotāji, ne zvaigžņu vērotāji, ne zīlnieki vai pareģi; bet ir Dievs debesīs, kas atklāj noslēpumus. (Dan.2:27-28)

 

Kādēļ Dievs aizliedz astroloģiskās prognozes?

·         Tādēļ, ka tas ir 1.baušļa (Es esmu tavs Dievs. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā!) pārkāpums.

·         Tādēļ, ka astroloģiskās prakses tajā laikā bija saistītas ar citu dievu kultiem.

·         Tādēļ, ka astroloģiskajām prognozēm nevar uzticēties, jo tās nav reālas, zinātniski pamatotas.

·         Tādēļ, ka Dievs pats mums atklāj mūsu pasaules norišu jēgu un caur to māca mums nonākt pie reālajām attīstības prognozēm. Kristus evaņģēlijos norāda uz prognožu izdarīšanu, vērojot norises pasaulē.

 

Kādēļ cilvēki tic astroloģijai un astrologiem?

·         Tādēļ, ka astrologi izmanto cilvēku bailes no nākotnes. Astrologi ir veikli psihologi, kas manipulē ar cilvēka bailēm un ilgām pēc ticamības.

·         Tiek pielietotas metodes, ar kā palīdzību rada ticamības oreolu izteicienos, kas principā ir ļoti izplūduši un nekonkrēti. Izteiktajās prognozēs ir daudz variāciju, kuru rezultātā astrologam vienmēr taisnība.

·         Kad cilvēki griežas pie astrologa, viņi jau ir gatavi ticēt astrologa prognozēm. Šīs autosuģestijas rezultātā cilvēks jau ir gatavs veidot savu dzīvi saskaņā ar horoskopā nosacīto un vēlāk priecāties par sakritību.

 

 

 

 

Bībeles stundā izmantotie avoti

1.       Interneta resursi no astrologu mājas lapām, kā arī skeptiķu raksti

2.       Dž.Makdauels, D.Stjuarts, „Okultisms. Kristietim dotā vara cīņā pret tumsības spēkiem.”, Sv.Rīts, Rīga, 1996.

3.       Svētie Raksti

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!