Meditācijas

 


Meditācija ir labs instruments, kā es varu nodibināt ciešu, nepastarpinātu saikni ar Dievu. Ir jautājumi un dziļas personiskas problēmas, ko mēs nevaram uzdot un atrisināt caur cilvēku starpniecību, bet tikai satiekoties ar Viņu pašu. Meditācija piedāvā veidu un ceļu, kas to sniedz. Tas protams prasa ticību un uzdrošināšanos, kā arī laiku. Meditācijā mēs vispirms pārtraucam skriet un kalkulēt savu dzīvi. Tam atvēlētajā laikā mēs aizmirstam par laiku un apstādinām iekšējo steigu, domu burzmu un koncentrējamies uz svarīgāko. Daudzi cilvēki, kuri piedzīvojuši un praktizē meditāciju, apgalvo, ka meditācija sakārto dvēseli un sniedz lielisku atpūtu.
Meditācijā mēs esam kā Marija, kura sēž pie Kunga kājām un klausās Viņa vārdos. Mēs draudzē praktizējam meditāciju, kas bāzējas uz Bībelē aklātajām patiesībām. Svēto Rakstu teksts ir kristieša garīgā ceļa rādītājs.

Meditācija notiek pēc Lectio Divina metodes.

 

Vakara norises plāns:

 

 • Ievads meditācijā – norimšana un lūgšana
 • Svēto Rakstu lasījums
 • Mācītāja skaidrojums
 • Apcere un klusas lūgšanas par Rakstu vietu un dotajiem uzdevumiem (30 min.)
 • Noslēguma lūgšana

 


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!