Laipni lūgti Ikšķiles ev.lut. draudzes mājaslapā! 

Šeit atradīsiet plašu informāciju par draudzi, aktualitātēm un dažādiem pasākumiem. 

Sekojiet arī mūsu lapai www.facebook.com/ikskilesdraudze

 
 

Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, saka Kungam: mans patvērum un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta, ar savu spārnu galiem viņš apklās tevi, un zem viņa spārniem tu patversies, kā vairogs tevi sargās viņa patiesība. Nebaidies no nakts šausmām, ne bultas, kas lido dienā, ne mēra, kas tumsā staigā,ne sērgas, kas uzbrūk dienvidū! Psalms 91:1-6

Noteikto ierobežojumu laikā, līdz 14.aprīlim -

NENOTIEK:

 • Dievkalpojumi

 • Iesvētes kurss

 • Svētdienas skola

 • Mācītāja pieņemšanas

 • Klusās lūgšanas 

 

Šajā laikā baznīca būs atvērta lūgšanām katru dienu -

9.00

13.00

18.00

Garīgam padomam, grēksūdzei vai, lai saņemtu Sv.Vakarēdienu varat sazināties ar mācītāju Dzintaru Laugali: 26533041, dzintarslaugalis@gmail.com

Aicinām uz Iesvētes kursu, kas sāksies ar 9.februāri svētdienās pl.12:00 draudzes namā.

Esiet aicināti uz Bībeles stundu, trešdien, 4.martā, pl.19.00, mūsu dievnama 1.stāvā! Mēs pārrunāsim tēmu Par gribas brīvību.

 

 Esiet aicināti uz kopienas Chemin Neuf lūgšanu grupas tikšanos mēneša   otrajās pirmdienās plkst.  19:00. 

 Aicinām ikvienu veltīt laiku pateikties,   slavēt un lūgt Dievu.

 Nākamo reizi tiekamies 13.aprīlī  pl.19.00

 Ieteicams līdzi ņemt Svētos Rakstus.

 Kontakttālrunis - Valdis 2788 9125

News


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 17.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode