Izvadīšana

Kas ir izvadīšana?

Kristīga izvadīšana ir pēdējais Dieva svētītais ceļš ikvienam kristīgam cilvēkam.

Šajā ceļā gan vairs dodas tikai daļa no cilvēka, viņa miesa. Dvēsele un gars jau netiek apbedīts kapā, bet ir citā dimensijā, baznīciski izsakoties, Mūžībā. Izvadīšanā mēs kopā ar piederīgajiem klausāmies Svēto Rakstu vārdus, lūdzam un kavējamies pārdomās par nāves realitāti un par savu tivinieku, kurš/kura vairs nav mums līdzās, kā ierasts.

Tomēr izvadīšana nenozīmē fatāla noskumšana par nomirušā izgaišanu nebūtībā. Kristīgas izvadīšanas būtība ir aizlūgšanās par aizgājēju un palicēju stiprināšanai ticībā uz Trīsvienīgo Dievu. Tam ir pozitīvs un dziedinošs raksturs. Izvadīšana palīdz sakārtot un kaut ko noslēgt, kas palicis nepabeigts. Kristīgi izvadot vieglāk iemantot mieru dvēselē, gan par aizgājēju, gan arī par attiecībām.

Kurš izvada?

Luterāņu Baznīcā parasti izvada draudzes mācītājs. Ja tas nav iespējams, tad to var izdarīt arī neordinēts garīgais darbinieks, evaņģēlists vai lektors, kuri tam ir sagatavoti un Latvijas ev. lut. Baznīcas iesvētīti kalpošanai.

Piederīgajiem ir pienākums ticīgu draudzes locekli izvadīt atbilstoši viņa ticībai, citādi tas ir grēks. Tādēļ, lūdzu ,centieties to darīt, piesakot izvadīšanu pie savas draudzes mācītāja!

Kā lūgt, lai izvada manu tuvinieku?

Izvadīšanas pieteikšana notiek pavisam vienkārši, sazinoties un satiekoties ar mācītāju, kurš vada draudzi, kurā bijis aizgājējs vai arī piederīgo draudzes mācītājs, ja pirmajam tas nav iespējams.

Satiekoties svarīgi pārrunāt par izvadīšanas laiku, vietu, kā arī par aizgājēja dzīvi un viņu pašu kā cilvēku. Pēdējais ir nozīmīgs priekš mācītāja uzrunas. Tādēļ vislabāk, ja jau pirms sarunas ar mācītāju esat uzrakstījuši uz lapas īsu aizgājēja dzīves un personības raksturojumu, ko jūs uzskatāt par nozīmīgu un pieminamu mācītāja uzrunā. Citeiz piederīgie vēlas, lai pēc iespējas mazāk mācītājs stāsta par aizgājēja dzīves gājumu, jo piederīgie tāpat to zina. Tādēļ pārdomājiet par to pirms sarunas ar mācītāju.

Izvadīšana

Izvadīšana notiek gan no mājas, gan no kapličas. Tas prasa laiku, tomēr tas ir ļoti nozīmīgi priekš ikviena palicēja. Protams, tas ir nozīmīgi arī mirušā cilvēka dvēseles mieram, jo ticīgu ļaužu lūgšanas ir spēcīgas un Dievs citreiz spēcīgi darbojas lūgšanas pamudinājumā.

Aizlūgumi par aizgājējiem

Pēc izvadīšanas ir zināms laiks, kurā mēs nesam Dieva rokās aizgājēja dvēseli. Labi ir pieteikt aizlūgumu baznīcā, lai visa draudze dievkalpojumā var aizlūgt par viņa dvēseles mieru. Mēs gan ar savām lūgšanām nevaram mainīt dvēseles stāvokli no vienas esamības citā, tomēr ir liecības, ka pateicoties aizlūgumiem iestājas miers.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!