Rīta lūgšana

Uzrunā manu sirdi, Kungs, un aicini mani no jauna doties pie Tevis. Lai šodien un vienmēr Tavi apsolījumi ir manas cerības un paļāvības pamats.
Tu pazīsti manu vājumu, nepastāvību un nabadzību. Attīri manu sirdi un gribu no pieķeršanās pasaulei un tās nevērtīgajiem dārgumiem. Ja eju savā spēkā, es maldos. Apžēlojies par mani un velc mani no jauna pie sevis ar Tavas žēlastības spēku!
Es izvēlos Tevi, Kungs Jēzu Kristu, jo vienīgi Tev ir spēks atmodināt manu sirdi, kad tā ir auksta un pieradusi. Vienīgi Tev ir spēks manu sirdi augšāmcelt.

Bērns, telpa un laiks

 • Arvien vairāk mammu „menedžē ” savu bērnu laiku, strādājot par taksistiem, kuras transportē bērnus no vienas vietas vai pasākuma uz nākošo. Arvien retāk bērni paši var piepildīt savu laiku. Ja no vienas pasākuma vietas uz otru bērnu ved, piemēram, ar mašīnu, līdz ar starplaika trūkumu zūd piedzīvojuma kvalitāte, viss paskrien garām mašīnas logam.
 • Traucējot bērnam izmantot telpas spontāni, tiek ietekmēts viņu fiziskais stāvoklis un orientēšanās spējas.
 • Kustēšanās un saskatīšana, jušana un domāšana ir cieši saistītas lietas. Staigājot, ejot vai skrienot iespaidi tiek gūti ar visām maņām un visu ķermeni. Kustoties bērni iepazīst sevi, savu ķermeni un apkārtni. Kustēšanās un sava Es attīstība ir savstarpēji saistītas.
 • Arvien vairāk bērnu nav saģērbti atbilstoši laika apstākļiem, tādā veidā tiek ierobežota bērnu tieksme kustēties.
 • Bērns izmēģina un rāda, ko var. Viņš spēj apjēgt tikai to, ko paveicis prakiski. Pie tā pieder arī neveiksmes. Tās parāda robežas, vienlaikus iedrošinot, vai arī atņemot drosmi.
 • ir svarīgi iedrošināt bērnu gūt pieredzi, lai veicinātu viņu iemaņas un veiklību. Un bērnus cienīt nozīmē paļauties uz viņu prasmēm.
 • Bērni tikai tad novērtē laimi, kad ir piedzīvojuši un pārdzīvojuši nelaimīgus, nomācošus gadījumus. Viņi tikai tad spēj atbilstoši novērtēt baiļu produktīvo spēku, kad paši ir tikuši galā ar šādām situācijām.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 26, 14-25)
Tajā laikā viens no divpadsmit, kas tika saukts par Jūdasu Iskariotu, aizgāja pie augstajiem priesteriem un teica: “Ko jūs gribat man dot? Un es jums nodošu Jēzu.” Un tie atvēlēja viņam trīsdesmit sudraba gabalus. Un no tā laika viņš meklēja izdevību, lai Jēzu nodotu.
Bet pirmajā Neraudzētās maizes dienā mācekļi piegāja pie Jēzus, sacīdami: “Kur Tu vēlies, lai mēs Tev sagatavotu ēšanai Pashu?” Bet Viņš teica: “Ejiet pilsētā pie zināma cilvēka un viņam sakiet: Mācītājs saka – mans laiks ir tuvu. Pie tevis Es svinēšu Pashu kopā ar saviem mācekļiem.”
Un mācekļi izdarīja tā, kā Jēzus bija viņiem pa­vēlējis, un sagatavoja Pashu.
Un, vakaram iestājoties, Jēzus ieņēma vietu pie galda kopā ar tiem divpadsmit. Un, tiem ēdot, Viņš sacīja: “Patiesi, Es jums saku: viens no jums mani nodos.” Ļoti noskumuši, viņi cits pēc cita sāka jautāt: “Kungs, vai es tas esmu?”
Bet Jēzus atbildot teica: “Tas, kurš ar mani mērc roku bļodā, mani nodos. Cilvēka Dēls gan aiziet, kā par Viņu ir rakstīts, tomēr bēda tam cilvēkam, kas nodod Cilvēka Dēlu! Tam cilvēkam būtu labāk, ja viņš nebūtu piedzimis.”
Bet Jūdass, kas Jēzu nodeva, atbildot sacīja: “Rabbi, vai tad es?” Viņš tam atbildēja: “Tas esi tu. (Kas to teici.)” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!