Kā palīdzēt bērnam augt ticībā

 • Pirmkārt, ir svarīgi, lai vecāki paši zina, kurp un kāpēc viņi iet. Pašiem vecākiem ir jābūt noteiktam pamatam, uz kura celt savu dzīvi, kas var izturēt laika pārbaudi.
 • Otrkārt, bērnam ir jāspēj tā identificēties ar saviem vecākiem, ka var bez ierunām pieņemt un atzīt viņu vērtību mēru. Bērniem ir jāmīl un jāatzīst savi vecāki. Vecākiem jāizpilda divi noteikumi, lai palīdzētu savam bērnam garīgi: jābūt pašiem sirsnīgās un siltās attiecībās ar Dievu un jānodrošina bērnam pārliecība, ka viņš tiek nesavtīgi mīlēts.
 • Vienīgais, kas spēj sniegt dvēselei mieru un pēc kā ilgojas katra sirds ir Dievs.
 • Ja vecāki grib sniegt bērnam garīgu palīdzību, viņiem vispirms jārūpējas par viņa emocijām, jo bērns pārdzīvojumu atceras vieglāk nekā faktus.
 • Vecākiem ir jāmāca skaidra izpratne par pasauli un tās sarežģītajām problēmām.
 • Jo ātrāk bērns iemācīsies uzticēties Dievam, jo stiprāks viņš kļūs.

 

Svētie Raksti Ebr. 12: 4-11

 1. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā: mans bērns, nenicini Tā Kunga pārmācību un nepagursti, kad Viņš tevi norāj! Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. - Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet, ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni.Tad nu mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu Tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet Viņš – lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu Viņa svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tai acumirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām, tomēr vēlāk, tanī vingrinātiem, dod taisnības miera augli.


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!