Nedalīta uzmanība

Tikšanās tēma: „NEDALĪTA UZMANĪBA” pēc grāmatas „Kā patiesi mīlēt savu bērnu”
· Nedalītā uzmanība nozīmē pievērsties bērnam tā, ka viņam nerodas ne mazāko šaubu par savu
vecāku mīlestību.
· Nedalītā uzmanība ļauj mazajam just, ka viņš saviem vecākiem ir visdārgākais pasaulē.
· Bērnam ir jājūt, ka viņš ir savdabīgs un atšķiras no citiem.
· Viens no kļūdainākajiem uzskatiem, ir ka mēs jau tā darām pietiekami daudz savu bērnu labā.
· Mums ir jāizlemj, kam mēs taisāmies dot priekšroku, jānosaka konkrēti mērķi un jāsaplāno savs
laiks tā, lai varētu šos mērķus sasniegt. mums ir jāprot kontrolēt savs laiks, lai spētu paveikt
svarīgo un nozīmīgo.
· Galvenās prioritātes – vairumā gadījumu pirmajā vietā tiek likts Dievs, kas nodrošina pozitīvas
ģimenes locekļu attiecības. Otrajā vietā ir dzīvesdraugs, bet bērnam tiek ierādīta godpilnā trešā
vieta.
· Ja uzmanība netiek pievērsta vai tiek pievērsta pavirši, bērns kļūst nedrošs, un līdz ar to tiek
kavēta viņa emocionālā un psihiskā attīstība.
· Vispareizāk ir rezervēt kādu noteiktu laiku, kas obligāti jāpavada ar bērnu vienatnē.
· Jo bērns ir vecāks, jo ilgāks laiks viņam nepieciešams, lai atslābinātos un noskaņotos sarunai, lai
justos brīvi un spētu dalīties savās jūtās un pārdomās.


Svētie Raksti. Lūkasa Ev. 2: 42-52.


42 Kad nu Viņš bija divpadsmit gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi.
43 Un, kad svētku dienas bija pagājušas, tad, tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika
Jeruzālemē, un Jāzeps un Viņa māte to nezināja.
44 Bet tie domāja, ka Viņš esot pie ceļabiedriem; un, vienas dienas gājumu nostaigājuši, tie Viņu
meklēja pie radiem un pazīstamiem.
45 Un, kad tie Viņu neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālemi, lai To meklētu.
46 Un pēc trim dienām tie Viņu atrada Templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos
jautājot.
47 Un visi, kas Viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par Viņa saprašanu un Viņa atbildēm.
48 Un, Viņu ieraudzījuši, vecāki pārbijās, un Viņa māte sacīja Viņam: "Mans dēls, kāpēc Tu mums
to esi darījis? Redzi, Tavs tēvs un es, mēs Tevi ar sāpēm esam meklējuši."
49 Bet Viņš tiem atbildēja: "Kam jūs esat Mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka Man jādarbojas Sava
Tēva lietās?"
50 Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu.
51 Un Viņš nogāja tiem līdzi uz Nacareti un bija tiem paklausīgs. Bet Viņa māte visus šos vārdus
paturēja savā sirdī.
52 Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!