Pozitīva un negatīva mīlestība

Tikšanās tēma: pozitīva un negatīva mīlestība

 • Pozitīvā mīlestība nodrošina veselīgu audzināšanu un veicina bērna emocionālo attīstību, pašapziņu un pašpaļāvību.
 • Negatīvā mīlestība kavē bērna emocionālo attīstību, jo neatbilst tā jūtu pasaules vajadzībām un veicina aizvien pieaugošāku atkarību no vecākiem, apgrūtina bērna pašapziņas un pašpaļāvības atīstību.
 • Visparastākie negatīvās mīlestības veidi ir privātīpašnieciskums, pavedināšana, godkāre un izmantošana.
 • Privātīpašnieciskums ir vecāku tieksme padarīt bērnus pilnīgi atkarīgus no sevis. Mums vajadzētu rīkoties tā, lai bērns mums piederētu nepiederot. Cilvēkam pieder tikai tas, ko viņam atvēlējis Dievs.
 • Pavedināšana – apzināta vai neapzināta cenšanās rast no saskarsmes ar bērnu juteklisko vai seksuālo jūtu apmierinājumu. Vecākus bieži māc bailes no homoseksualitātes. Pastāv maldīgs priekšstats, ka to var sekmēt mātes pārāk liela mīlestība pret meitu un tēva pārlieks mīļums pret dēlu, bet īstenībā ir tieši otrādi.
 • Savtīgā līdzinterese nozīmē izdzīvot savas apslēptākās domas un vēlmes caur savu bērnu. Mums ir jāmīl bērns tā, lai viņš varētu piepildīt Dieva nolemtos, nevis mūsu godkāres diktētos plānus.
 • Ačgārnā izmantošana ir apmainīšanās ar lomām, kad vecāki vēršas pie saviem bērniem un mazbērniem, lai tie viņus aprūpētu un aizstāvētu. Šie tēvi un mātes pret bērnu izturas tā, it kā viņš būtu daudz vecāks, nekā īstenībā ir. Ir grūti dot otram, kad tev pašam nekā nav. Un šādā situācijā vislielākā kļūda ir gaidīt, lai bērns kļūtu par mūsu mierinātāju un drošinātāju.

 

Svēti Raksti

1.Korintiešiem 13:4-7  „4 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.5 Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu.6 Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.7 Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.”

1.Pēt 4:8 „Par visām lietām lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu.”

Sal.pam. 10:12 „Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.”

Jēkaba 5:20 „Ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku.”


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!