Roku kontakts

Tikšanās tēma: „ROKU KONTAKTS” pēc grāmatas „Kā patiesi mīlēt savu bērnu”

 • Mēs pieņemam, ka jau ik dienas esam ar bērnu fiziskā kontaktā, bet faktiski mēs saskaramies bezgala reti.
 • Roku un acu kontaktu vajadzētu iekļaut visās ikdienas attiecībās ar bērnu
 • Šai saskarsmei vajadzētu būt dabiskai, neuzkrītošai un nepārspīlētai.
 • šādi var uzpildīt bērna emocionālo krātuvi.
 • Bērns, kurš aug mājā, kur vecāki atzīst roku un acu kontaktu, parasti ir mierīgs un apmierināts.
 • Sabiedrība mīts, ka nedrīkst auklēties ar zēniem. Īstenībā viņiem vajadzība pēc mīlestības apliecinājuma nebeidzas nekad, jāmaina vienīgi tās izpausmes veidi
 • Fiziskais kontakts zēniem ir svarīgāks bērnībā. Jo zēns ir jaunāks, jo dziļāku emocionālo kontaktu viņš vēlas. Turpretī meitenei fiziskā kontakta nepieciešamība pieaug līdz ar gadiem, bet zenītu sasniedz apmēram 11 gadu vecumā.
 • seksuālā identitāte nozīmē apzināties sevi par topošo sievieti, un meitenei šajā vecumā savu pirmo pašapziņu veicinošo novērtējumu saņem no tēva.
 • nepieciešamība saņemt šādu tēva uzmanību meitene instinktīvi jūt jau no apmēram 2 gadu vecuma.

Svētie Raksti.  

15. psalms

1 Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos Tavā mājoklī un dzīvos Tavā svētajā kalnā?
2 Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību, un patiesību glabā savā sirdī;
3 kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu;
4 kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas To Kungu; kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu;
5 kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi!


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!