LŪGŠANAS

Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?

Mt.7:7-11

Dievam ticoša cilvēka dzīvē ir kāda neatņemama sastāvdaļa. Lūgšana ir tā, kas ticību nostiprina par dzīvu pārliecību. Lūgšanā veidojas attiecības es-tu līmenī. Kamēr mēs domājam par Dievu, runājam par Dievu, tikmēr mēs atrodamies pastarpinātās attiecībās, it kā attālināti, citā telpā, starp mums ir siena. Kad cilvēks uzdrošinās lūgt, veidojas personiskas attiecības. Jo lūgšana ir dialogs ar Dievu, tā ir dvēseļu saruna.

Kad mēs izšķiramies Dievam kaut ko lūgt? Pārsvarā cilvēki pie mums lūdz Dievu, kad dzīvē ir izšķirīgi brīži vai notiek kāda nelaime. Tās ir ārkārtas lūgšanas, citreiz pat izmisuma lūgšanas. Taču Dieva Dēls šajā tekstā aicina mūs uz to, lai lūgšana kļūst par ikdienas sastāvdaļu.

Kāpēc cilvēkiem nereti ir grūti piespiesties lūgt! Vispirms jau tādēļ, ka esam kūtri, nedaudz paslinki garīgajās aktivitātēs. Lielākai cilvēku daļai garīgās lietas šķiet tālas un drusku nereālas. Pamēģini un tu piedzīvosi Dieva realitāti tieši savā dzīvē!
Otrkārt, cilvēki izvairīgi un mazdūšīgi lūgšanu sakarā ir tādēļ, ka nespēj uzticēties tam, ka Dievs tiešām dzird un atbildēs, vai arī dos to, kas man vajadzīgs. Mums drusku ir bail no Viņa, kurš ir liels un nezināms. Ko Viņš par mani domā? Vai Viņš ir labvēlīgs? – Arī uz šo iekšējo nostādni vai izjūtu Dievs atbild caur Savu Dēlu Jēzu Kristu: nebaidies, Dievs ir labāks Tēvs, ne kā mēs esam saviem bērniem – Viņš dod savējiem to, kas tiešām ir labākais. Dievs nedos to, kas nekam neder. Viņš uztur mūs caur visu to, kas ar mums notiek. Svarīgākais, ka mēs uzturam šo dzīvo saiti ar Viņu.

Lūgšanas var būt dažādas. Mēs varam vienkārši lūgt par savām ikdienas vajadzībām, par savām problēmām darbā un mājās, par savām dvēseles lietām, atklāt Viņam savu sirdi un savas emocijas, ko slēpjam no cilvēkiem. Mēs varam izsūdzēt savus pāri-darījumus. Izteikt savas dusmas pret tiem, kuri mūs un citus sāpinājuši. Mēs varam aizlūgt par tiem, kuri mums dārgi, kā arī par tiem, ar ko mums ir problēmas, konflikti. „Lūdziet par tiem, kas jūs vajā!”, skan apustuliskais aicinājums. Mēs varam Dievu slavēt un Viņam pateikties, jo tā mēs iegūstam garīgu stiprinājumu un pozitivitāti, pat grūtos brīžos.

Būtībā „Mūsu Tēvs” lūgšanā ir apkopotas visa veida lūgšanas, ko mēs varam no sirds Dieva priekšā izteikt. Lūgšanas var būt arī priekšā rakstītas un izteiktas lielā pulkā, kopā ar citiem. Galvenais, ka tās ir teiktas ar sirds vārdiem līdzi, t.i., patiesi.
Lūgšanas ir viens no Dieva Vārda atvasinājumiem, tas ir mans cilvēciskais Vārds Dievam, kurš uz mani runā caur Vārdu – Bībeli. Tādēļ pat lūgšanas vārdi, kas nāk pār mūsu lūpām citreiz nogurumā un aizdomājoties spēj uzrunāt sirdi, jo Vārdam ir spēks, tas darbojas ne manā, bet Dieva spēkā. Tādēļ svarīgi ir lūgt regulāri, tas nekas, ka citreiz mana lūgšana ir mazāk izjusta. Svarīgi, ka es tiecos uz Viņu, kam izsaku savas lūgšanas.

Un Dievs dos atbildi. Viņš atbildēs uz maniem saucieniem un es nebūšu viens kalnā, Viņš atvērs durvis, lai mēs varētu turpināt savu dvēseles svētceļojumu. Viņš atradīs mani, kad es meklēšu Viņu, jo Viņš ir tepat man līdzās. Un tu dabūsi ko esi vēlējies, jo izrādās Viņš zina, ka tev ir vajadzīgs tas, ko tava sirds klusībā ilgojas, jo Viņš pazīst tavu sirdi, arī tavu.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!