Laudes

Laudes ir rīta lūgšanas, kas tiek lūgtas no pl.6.00. Liturģiskie rīta svētbrīži, t.s., stundu lūgšanas ir ikdienas garīgo dzīvi stabilizējoši un bagātinoši.

Tās var noturēt gan vienatnē, gan kopā ar ģimeni vai draugiem. Kāds uzņemas vadītāja pienākumus, lasot pamata daļas un sakot lūgšanas. Bībeles lasījumus var izvēlēties, vadoties no Baznīcas gadagrāmatā minētajiem lasījumiem ikdienai Lectio continua vai Brāļu draudžu lozungus. Psalmus var izvēlēties brīvi vai atbilstoši rīta noskaņai, vai arī pēc kārtas.

 

Kungs, atdari manas lūpas,

Lai mana mute teic Tavu slavu.

Steidzies, ak Kungs, mani izglābt,

Steidzies, ak Kungs, man palīgā!

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Alleluja.

Psalms: 100, 2, 16 u.taml.

Svēto Rakstu lasījums (...)

Kungs, Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis

 un gaišums visos manos ceļos.

Visi Tavi vārdi ir patiesība

Un gaišums visos manos ceļos.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Kungs, Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis

 un gaišums visos manos ceļos.

Var būt uzruna vai lasījums no kristīgas literatūras.

Benedictus:

Antifons: Savas sirsnīgās žēlastības dēļ Dievs ir licis atspīdēt savam Auseklim pār mums.

Lk.1:68-79

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Antifons: Savas sirsnīgās žēlastības dēļ Dievs ir licis atspīdēt savam Auseklim pār mums.

 

Kungs apzēlojies!

Kristu apzēlojies!

Kungs apžēlojies!

 

Lūgšanas:

Mūsu Tēvs Debesīs! (...)

 

Brīvas lūgšanas vai litānijas

 

Kolektas lūgšana:

(...)

 

Noslēgums:

Tas Kungs ar jums!

Un ar tavu garu!

Sacīsim slavu tam Kungam!

Dievam lai pateicība mūžīgi!

Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars!

Āmen.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode