Laulības

Kas ir kristīga laulāšanās?

Pēc kristīgas izpratnes vīrieša un sievietes kopdzīve uzsākama, ieaicinot tajā Dievu un izlūdzoties Viņa svētību. Šī ir ļoti sena tradīcija, kas sastopama visās tautās – mēs vēlamies saņemt svētību savas dzīves būtiskākajos notikumos.

 Tā kā mēs ticam, ka Dievs ir Radītājs, tad laulība ir Viņa radīšanas darba turpinājums, jo tajā ne tikai rodas jauni cilvēki, bet arī topam mēs paši. Jo laulība nav tikai viens notikums pie altāra vai pie dzimtsarakstu biroja galda, bet tā ir kopdzīve ar mīļoto cilvēku – vīram ar sievu. Tādēļ arī pats Dievs ir devis laulības definējumu: „Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu." (1.Mozus 2:24, Mt. 19:5; Mk. 10:7-8; 1. Kor. 6:16; Ef. 5:31)

Tādēļ arī ir tik svarīgi, lai Dievs ir klātesošs tajā mūsu dzīves daļā, kas ir ļoti nozīmīga. Un pēc Viņa vārdiem tas tā ir – Viņš ir klātesošs, vai, pareizāk sakot, Viņš var būt klātesošs. Laulībās, kas notiek pie altāra, mēs ne tikai izlūdzamies Viņa klātesamību, bet Viņš arī ir klātesošs, to parāda altāris, kā priekšā stāv jaunlaulātie un dotā svētība kopdzīvei.

Līdz ar to, Kristīga laulība atšķiras no citām vispirms ar to, ka tajā ir trīs puses – vīrs, sieva un Dievs, kurš viņus savieno. „Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt." (Mt. 19:6) Tas nozīmē, ka Dievs mūs tā sa-vieno, ka mēs vairs neuzlūkojam otru kā neatkarīgu vienību, bet kā sevis turpinājumu.

Interesanti, bet arī saskaņā ar socioloģiskiem pētījumiem, laulības, kas slēgtas Dieva priekšā ir noturīgākas par tām, kas slēgtas dzimtsarakstu birojā. Bet visnenoturīgākā ir tā kopdzīve, kad vienkārši dzīvo kopā, bez salaulāšanās vai sarakstīšanās. Tomēr, saskaņā ar jau minēto Dieva doto definējumu laulībai, arī šī ir laulība, tikai bez juridiskām saistībām, bet galvenais, bez Dieva klātesamības un svētības.

Mēs, Ikšķiles draudzē priecājamies, ka pie mums notiek daudz laulību! Tas ir skaisti un dod cerību, ka daudziem cilvēkiem, saņemot Dieva svētību kopdzīvei, tiek nostiprinātas attiecības.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!