Kā noslēgt laulību?

Ja vēlaties laulāties mūsu Sv.Meinarda baznīcā, tad jums vispirms vajag sazināties ar draudzes mācītāju Dzintaru Laugali (26533041 vai dzintarslaugalis@gmail.com) vai arī vienkārši satikties ar viņu mācītāja pieņemšanā. Sarunā ar mācītāju noskaidrosiet vai, kā un kad jūs varat laulāties.

Ja neesat iesvētīti, tad jums ir svarīgi doties uz Iesvētes kursu, kurā jūs apgūsiet kristīgā pasaules uzskata pamatus un tā noslēgumā tiksiet iesvētīti par pilntiesīgiem Ikšķiles draudzes locekļiem.

Nākamais solis ir došanās uz Dzimtsarakstu nodaļu (ja vēlaties laulaties ar civiltiesiskām sekām). Varat doties uz jebkuru Dzimtsarakstu nodaļu Latvijā. Tur jūs iesniegsiet dokumentus, lai pieteiktos laulībām ar civiltiesiskām sekām. Vajadzēs nomaksāt valsts nodevu. Jums līdzi jāņem jūsu abu personas apliecinošie dokumenti un jūsu laulību liecinieku dati. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona jums izsniegs izzinu, kuru velak iesniegsiet draudzei.

Katra gada maijā mūsu draudzē notiek Laulību kurss, kurā ir 4 nodarbības 1 stundas garumā. Laulību kursā jūs iegūsiet derīgas zināšanas par attiecībām laulībā un par to, kas ir kristīga laulība. 

Laulību kursā ir šādas tēmas:

 • Stiprs pamats un sazināšanās māksla
 • Konfliktu risināšana un piedo'sanas spēks
 • Vecaki un mīlestības valodas
 • Sekss un laulības sargāšana

Kad līdz jūsu ieplānoto laulību dienai būs palikušas 3 nedēļas, tad esiet gaidīti uz sarunu ar mācītāju par laulību norisi. Šajā sarunā varēsiet noskaidrot visu, kas ir saistīts ar laulību dievkalpojumu, ienākšanu baznīcā, mūziku, dziesmām, sveikšanu un citām jums interesējošām lietām.

Attiecībā uz visu, kas saistīts ar laulību praktisko pusi jums ir svarīgi sazināties ar mūsu draudzes Kancelejas vadītāju Lailu Vītolu (29391518) un baznīcas saimnieci Liju 65030328.

 


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!