Ārijas Skudras izstāde Ikšķiles luterāņu Sv.Meinarda baznīcā

2012-11-16 12:10

Jau divas nedēļas mūsu baznīcā iespējams aplūkot mākslinieces Ārijas Skudras darbu izstādi. Šī gleznu izstāde ir mākslinieces ceļš makslā. Tie ir darbi no viņas daiļrades daudzu gadu garumā. Izstādē iespējams ievērot māksliniecei raksturīgo kompozīciju un krāsu izjūtu.

Izstādi iespējams aplūkot reizēs, kad atvērta baznīca - svētdienās 9.00 - 10.00, 12.00 - 13.00 un ceturtdienās 17.00 - 19.00 pirms un pēc dievkalpojumiem, kā arī draudzes kancelejas atvērtajos laikos, otrdienās un ceturtdienās 17.00 - 19.00.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!