Ģimenes dievkalpojums 1. Adventā

Mūsu draudzē šī gada pavasarī Ģimenes dienā notika dievkalpojums visai ģimenei – gan bērniem, gan arī vecākiem. Tas bija labi apmeklēts un mudināja domāt, ka tādi dievkalpojumi varētu notikt arī biežāk, lai arī tās ģimenes, kuras kautrējas nākt uz dievkalpojumiem, bērnu trokšņošanas dēļ, varētu dievkalpojumus apmeklēt bez bažām.

 

Tādēļ 1.Adventā 29.novembrī notiks nākamais dievkalpojums visai ģimenei. Šis dievkalpojums būs īsāks un vienkāršāks par parastajiem draudzes dievkalpojumiem mūsu draudzē. Tajā piedalīsies arī draudzes svētdienas skolas bērni, lasot lasījumus un iespējams arī sakot lūgšanas pirms Svētā Vakarēdiena daļas.

Šajā dievkalpojumā tiek plānots piedalīties arī bērniem no Lietuvas, Klaipēdas Kultūras centra folkloras ansambļa bērni. Viņi mums dziedās garīgas dziesmas.

Aicinām ģimenes ar bērniem uz šo dievkalpojumu Kristus Piedzimšanas svētku gaidīšanas laika pirmajā svētdienā!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode