Ģimenes dievkalpojums 31.janvārī

Jau ierasts, ka katra mēneša pēdējā svētdienā mūsu draudzē notiek speciāli dievkalpojumi ģimenēm ar bērniem. Dievkalpojums ir ar nelielām izmaiņām, lai arī draudzes mazākie locekļi var gūt no Labās Vēsts. Ja bērnu jautrās uzvedības dēļ vecāki parasti kautrējas nākt uz baznīcu, tad ģimenes dievkalpojums ir tieši piemērots tam. Neviens jums nepārmetīs, ja mazās atvasītes iebrēksies vai skaļi kaut ko skaidros norises gaitā.

Šajos dievkalpojumos mēs arī sveicam mūsu draudzes locekļus, kuriem šajā mēnesī apritējušas dzīves gadskārtas. Pēc dievkalpojuma tādēļ būs mūsu jubilāru sveikšana un sadraudzības brīdis pirmā stāva zālītē, kad dziedāsim dziesmas un baudīsi kaut ko garšīgu.

Šajā dievkalpojumā piedalīsies arī mūsu draudzes koris, dziedot interesantas garīgas dziesmas. Esam priecīgi redzēt mūsu kori regulārajos dievkalpojumos!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode