1.oktobrī Ikšķiles tautas namā konference “Cilvēks, Vide un Teksts: Ikšķile un tās iedzīvotāji viduslaikos un agrajos jaunajos laikos (13.-17.gs.)”

2011-09-30 11:07

2011. gada 1. oktobrī plkst. 10.00 Ikšķiles Tautas namā, Lībiešu ielā 2, Ikšķilē notiks otrā Ikšķiles vēsturei veltītā zinātniskā konference.

Pirmās vēstures konferences mērķis bija sniegt jaunāko informāciju un interpretāciju akadēmiskās vēstures un kristiānisma pētniecībā Latvijā Ikšķiles novada vēstures kontekstā, kas saistās ar divām nozīmīgām tēmām – Daugavas lībiešiem un kristietības izplatīšanās vēsturi. Pirmo reizi atjaunotās Latvijas valsts laikā akadēmiskie vēsturnieki un kristietības pētnieki izrādīja tik patiesu interesi un vēlmi sadarboties. Konferences priekšlasījumi bija veltīti Ikšķiles vēsturei 12. -13. gadsimtā. Četri no 2010. gada konferences referātiem ir publicēti Ikšķiles almanaha 3. laidienā, kas veltīts Ikšķiles 825. gadadienai.

Konferences organizatore, biedrības „Zaļās salas” valdes locekle Helēna Andersone: “Man ir prieks, ka Ikšķiles 825 jubilejas gadā iesāktajai diskusijai ir turpinājums. Paldies visiem vēsturniekiem un Ikšķiles novada pašvaldībai, ka varam padziļināti ielūkoties mūsu tautas nevienkāršajā gājumā gadsimtu pēc gadsimta.”

Konferencē „Cilvēks, vide un teksts: Ikšķile un tās iedzīvotāji viduslaikos un agrajos jaunajos laikos (13.-17. gs.)” ar priekšlasījumiem uzstāsies Latvijas vadošie akadēmiskie vēsturnieki – Dr.hist. Guntis Zemītis, Dr.hist. Muntis Auns, LU doc. Dr.hist. Andris Šnē, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, LU doktorante Aija Taimiņa, Dr.hist. Roberts Spirģis, Dr.hist. Gunita Zariņa, Dr.theol. Guntis Kalme. Konferences laikā interesenti varēs aplūkot 16.–17.gs. grāmatu, kurās pieminēts Ikšķiles vārds, miniizstādi.

Konferenci muzikāli bagātinās viduslaiku gregoriāniskie dziedājumi Guntara Prāņa vadītās vokālās grupas “Schola Cantorum Riga” izpildījumā.

Uz konferenci aicināti visi interesenti. Ieeja bez maksas.

Konferenci organizē: biedrība „Zaļās salas”, LU Latvijas vēstures institūts.
Atbalstītāji: Ikšķiles novada pašvaldība, SIA „DOM-INO Būve”.

Tālr. papildus informācijai 29128655

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!