10.martā draudzes kopsapulce

2013-02-28 11:11

Ikšķiles draudzes kopsapulce notiks svētdien, 10.martā pēc dievkalpojuma.

Sapulcē mēs runāsim par draudzes stāvokli gan garīgajā, gan saimnieciskajā jomā. Mācītājs un draudzes valde sniegs pārskatu par draudzes dzīvi un iecerēm turpmākajam laikam.

Otrajā daļā draudze ievēlēs nominācijas komisiju, kas strādās pie jaunas draudzes padomes un revidentu atlases, lai šā gada septembrī mums būtu ko ievēlēt jaunajā draudzes padomē un revizijas komisijā.

Uz draudzes sapulci aicināti visi Ikšķiles draudzes locekļi. Saskaņā ar mūsu Baznīcas Satversmi, kopsapulcē balstiesības ir ikvienam, kurš vismaz 2012.gadā ir piedalījies dievkalpojumos un piedalījies mūsu draudzes dzīvē, ziedojot draudzes vajadzībām.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!