11.aprīlī, 19.00 Bībeles stunda par Kristus līdzību par atraitni un netaisno tiesnesi

2012-04-10 10:40

Trešdien, 11.aprīlī mēs turpināsim Bībeles stundu cklu par Jēzus Kristus līdzībām. Šoreiz mēs pārdomāsim līdzību par nabaga atraitni un netaisno tiesnesi, Lūkas evaņģelija 18.nodaļā. Šī līdzība mudina kristiešus nepagurt savās lūgšanās, neskatoties uz to, ka dažreiz liekas, Dievs kavējas atbildēt un reaģēt uz lūgumiem.

Bībeles stunda notiks Sv.Meinarda baznīcas 1.stāva mazajā zēlē. Visi laipni gaidīti.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!