14.augustā svinēsim Svētā Meinarda dienu

2016-08-12 16:26

Mūsu dievnama aizbildņa dienā, 14.augustā, pl.10.00 svinēsim Dievkalpojumu par godu Livonijas apustulim svētajam Meinardam.

Dievkalpojumu vadīs Ikšķiles draudzes mācītājs Dzintars Laugalis, piedalīsies Salaspils draudzes evaņģēlists Pāvels Naumovs.

2005.gadā LELB arhibīskaps Jānis Vanags, iesvētot izremontēto Ikšķiles dievnamu, deva tam Sv.Meinarda vārdu. Tas palīdz mums atcerēties, ka Ikšķiles luterāņu draudze ir senā dievnama, kura drupas tagad atrodas Daugavā uz Sv.Meinarda salas, pēdējie īpašnieki un lietotāji. Tas palīdz mūsdienas saistīt ar senatni.

Šogad mēs dievkalpojumā lūgsim par mūsu draudzes garīgo mantojumu un par kristiešu un mūsu Baznīcas vienotību, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!