16.martā, svētdienas dievkalpojumā pie mums viesosies Ivo Ķirsis

Svētdien, 16.martā mūsu draudzē viesosies palīgmācītājs Ivo Ķirsis, kurš līdz 2013.gada beigām pie mums kalpoja, kā evaņģēlists un mācītāja palīgs. Mēs priecājamies viņu pie mums redzēt un sveiksim viņu turpmākajai kalpošanai mūsu Baznīcā.

Ivo Ķirsis kopš 2014.gada sākuma kalpo Rīgas Svētās Trīsvienības baznīcas draudzē, kā draudzes macītājs. Bez tam, Ivo ar savu sievu Lindu ir Kānas ekumēniskās brālības vadītāji. Šī brālība rūpējas par kristīgu ģimeņu kalpošanu un vērtību kopšanu mūsu sabiedrībā, katoļu un luterāņu konfesijās.DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode