17.jūlijā Kapu svētki Ikšķiles draudzē

2016-07-12 12:40

Jūlija trešajā svētdienā, 17.jūlijā Ikšķilē notiek luterāņu Kapu svētki

Kapu svētki ir Vārda dievkalpojums kapsētā, kurā sapulcējas kapsētā guldīto tuvinieki un draudze, lai aizlūgtu par mirušajiem, par viņu dvēselēm un par tiem, kuri pārdzīvo sēras. Kapu svētkos mēs atceramies nāves realitāti mūsu dzīvē, ar ko nezibēgami ir jārēķinās un jābūt gataviem. Kapu svētki ir arī iespēja stiprināties ticībā uz Dzīvo Dievu, kurš ir dāvājis nemirstību caur Jēzu Kristu, visiem, kuri tic.

17.jūlijā Kapu svētki notiks abās Ikšķiles novada kapsētās:

Lazdukalna kapsētā 12.00

Ikšķiles vecajos kapos 14.00


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!