18.martā 19.00 Lekcija par Klusās nedēļas notikumiem Sv.Rakstos

2016-03-11 22:32

13.martā, piektdienā pirms Klusās nedēļas notiks interesanta lekcija un garīgas sarunas par Klusās nedēļas notikumiem, kā tie atspoguļoti Evaņģēlijos. Tas palīdzēs mums garīgi izdzīvot Kluso nedēļu, līdz Lieldienām, mūsu Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.

Aicināts ikviens, bet ipaši draudzes pērminderi, svētdienas skolas skolotājas un visi, kuri kalpo mūsu draudzē!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!