19.septembrī draudzes kopsapulce

2010-09-18 22:54

Svētdien pēc dievkalpojuma notiks mūsu draudzes sapulce

Šoreiz draudzes sapulcē mums ir paredzēts vēlēt mūsu draudzes padomi un revidentus.

Visām luteriskajām draudzēm Latvijā ir demokrātiskā ceļā ievēlēta pašpārvalde. Mēs paši rūpējamies par draudzes dzīves lietām caur to, ka vai nu paši iesaistāmies draudzes pārvaldīšanā vai arī ievēlam padomi. Mūsu draudzē darbojas 11 cilvēku apjomīga padome un 3 revidenti, kuru uzdevums ir pārbaudīt draudzes valdes un padomes praktiskos darbus un kasi, lai viss būtu atbilstoši labai pārvaldībai.

Draudzes sapulcē kā balsstiesīgi piedalās visi draudzes locekļi, kuri šajā un 2009.gadā ir nokārtojuši savas saistības ar draudzi. Bet, ja kādi būs ieradušies, kas nav šīs saistības nokārtojuši, tas būs iespējams izdarīt uz vietas.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!