19.septembrī draudzes locekļu sapulce

Saskaņā ar mūsu Baznīcas konstitūciju jeb Satversmi, katrā draudzē vismaz reizi gadā notiek draudzes locekļu sapulces. Sapulcēs tiek pārrunāta draudzes dzīve iepriekšējā periodā un domāts un lemts par tās veidošanu turpmāk. Šoreiz draudzes sapulcē mēs vēlēsim draudzes padomi un revidentus.

Iespējams, ka daudzi atceras, ka iepriekšējā gadā, kad notika vēlēšanas, tika nolemts, ka šī padome darbosies vienu gadu. Tas bija tādēļ, ka dažiem no iespējamiem padomes kandidātiem vēl nebija apritējis viens gads kopš viņi ir Ikšķiles draudzē. Turklāt mūsu cienījamā draudzes priekšniece Spodra Zirne vēlas doties atpūtā un mums vajadzīgs laiks, lai atrastu cienīgu maiņu.

Draudzes locekļi kopā ar mācītāju ir aprunājušies ar esošajiem un eventuālajiem padomes locekļiem un šķiet, ka esam gatavi jaunām padomes un revidentu vēlēšanām septembra vidū. Ceram, ka arī draudzes priekšnieks no padomes vidus būs ievēlams, un viņš varēs svētīgi turpināt iesākto kalpošanu.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode