2.februārī, no 10.30 Ikšķiles baznīcā notiek Svētdienas skolu salidojums

2013-01-19 00:37

Sestdien, 2.februārī mūsu baznīcā un draudzes namā notiks reģionālais luterāņu Svētdienas skolu salidojums.

Salidojums ir vienojošs un uzmundrinošs notikums Svētdienas skolu bērniem, skolotājām un vecākiem. Šajā salidojumā piedalīsies vairāk kā 100 bērni no vismaz 14 mūsu Baznīcas svētdienas skolām. Bērniem būs iespēja piedalīties koncertā, dažādās darbnīcās, viktorīnās un veikt interesantus uzdevumus. Ceram, ka arī svētdienas skolotājām šis salidojums sniegs daudz jaunas ierosmes kalpošanai.

Salidojuma sākums būs no 10.30, reģistrējoties baznīcas kancelejā. Lūdzam bērnus un visus pārējos dalībniekus līdzi ņemt Ls 1 priekš pusdienām.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!