23.maijā mēs svinam Vasarsvētkus

2010-05-20 15:00

Vasarsvētki ir vieni no nozīmīgākajiem kristīgās Baznīcas svētkiem. Mūsu Baznīcā tie tiek svinēti pēc 50 dienām pēc Lieldienām, tādēļ arī ir šo svētku latīniskais nosaukums - Pentakosts.

Vasarsvētku centrālā tēma ir Svētā Gara nākšana pār Kristus sekotājiem, kas notika neilgi pēc tam, kad Viņš uzkāpa pie Dieva Tēva Debesīs. Svētā Gara izlīšana pār mācekļiem iezīmē jauna laikmeta iestāšanos garīgajā ritējumā. Šis jaunais laikmets būtu izprotams, kā Svētā Gara laikmets vai Baznīcas laikmets. Kopš šā notikuma Svētais Gars ir tas, kurš aktīvi virza garīgos notikumus un Baznīca ir tā, caur ko vai kur pilnībā realizējās Trīsvienīgā Dieva griba un klātesamība.

Vasarsvētkos dievnami tiek uzposti ar zaļiem augiem un liturģiskā krāsa tiek lietota sarkanā. Tas izsaka uguns liesmas, kas nāca pār mācekļiem, kā arī liecību pasaulei un dinamismu, kas piemīt dievišķajam spēkam.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!