23.maijā 19.00, Arta Eglīša vadīts seminārs: Attiecības komandā. Mīlestība

Aicinām ikvienu gribētāju uz mācītāja Arta Eglīša vadītu tematisku vakaru par labām attiecībām kolektīvā!

Trešdien, 23.maijā 19.00 mūsu baznīcas 1.stāva zālē notiks tematisks vakars par tēmu "Attiecības komandā. Mīlestība". Uz šo vakaru īpaši gaidām mūsu draudzes padomes locekļus, revidentus un ikvienu, kurš kalpo mūsu draudzē. Nodarbība nav slēgta, tas nozīmē, ka gaidām ikvienu, kurš interesējas par šo tēmu.

Artis Eglītis ir strādājis vadības konsultāciju uzņēmumā "Fontess", tad kalpojis LELB, kā projektu vadītājs, Finanšu nozares vadītājs un Virsvaldes sekretārs. Pašlaik Artis kalpo par mācītāju Jaunpiebalgas draudzē un lasa lekcijas dažādos forumos arī ārpus Baznīcas.

Attiecību jautājumi ir allaž aktuāli. Kalpojot kopā mums nākas mācīties, kā mums to darīt mierā, savstarpējā draudzībā un koleģialitātē. Jēzus Kristus šajā zi'ņā ir labākais skolotājs. To mēs pārrunāsim kopā ar mācītāju Arti Eglīti 23.maija vakarā.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode