24.aprīlī lekcija par bērnistabas iekārtošanu

Apmeklējot lekciju jūs iegūsiet zināšanas par to , kā iekārtot vizuāli estētisku, emocionāli un psiholoģiski piemērotu vidi mazulim jau no pašas dzimšanas . Vidi, kas aug un attīstās līdz ar bērnu.

Gaidām interesentus māmiņu rītā trešdien, 24.aprīlī pl.10:30!

Kad ģimenē piesakās gaidāmais mazulis, jaunie vecāki saskarās ar daudziem jautājumiem, uz kuriem meklē atbildes un padomus :

 • Kas manam mazulim ir nepieciešams, lai nodrošinātu viņam piemērotu vidi, kas veicina attīstību ?
 • Kā veidot bērnam drošu vidi?
 • Kā izveidot skaistu istabas dizainu ?
 • Kā izveidot bērnu stūrīti, ja nav iespējas atvēlēt atsevišķu istabu?

Šaja lekcijā gūsiet atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, kas saistīti ar piemērotu vidi mazulim. Kā arī būs iespēja iepazīties ar praktiskiem paņēmieniem un ieteikumiem, kas soli pa solim palīdzēs un iedvesmos vecākus pašu spēkiem radīt bērnistabas interjera dizana projektu un to īstenot. Saņemsiet arī instrukciju par to, kā neapmaldīties lielajā piedāvājuma klāstā .

Ko uzzināsi kursos?

 • Projekta izstrāde - Kas jāņem vērā izvēloties telpu , veicamie priekšdarbi. Istabas funcijas, dizaina un tēmas izvēle. Dizaina ilgstspēja, un tā nozīme. Budžeta plānošana .
 • Veicamie praktiskie darbi - Noskaņas veidošana ar krāsu gammas palīdzibu . Krāsu un apdares materiālu izvēle.Telpas kompozīcija. Gavenās nepieciešamās mēbeles un to izkārtojums. Gaismas ķermeņi.
 • Zona aktīvitātēm - Atsevišķas rotaļu zonas nozīme un nepieciešamība jau no bērniņa pirmajiem mēnešiem un tās iekārtojums, mantu uzglabāšna.
 • Dekorēšana - Lieliskas idejas un paņēmieni ar ko dekorēt un padarīt personiskāku istabas dizainu. Prakstiskas lietas ,kā dizaina elementi . Punkti uz ''i“.
 • Droša vide bērnam


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode