28.augustā draudze sveic savus jubilārus un pateicas par kalpošanu draudzes evaņģēlistam Vilnim Cīrulim

Svētdien, 28.augustā, kā jau katru mēnesi, Ikšķiles draudze sveic tos draudzes locekļus, kuri šajā mēnesī svinējuši savas dzīves gadskārtas. Tā ir jauka un patīkama tradīcija. Dievkalpojuma laikā mācītājs aizlūdz par šiem draudzes locekļiem, bet pēc dievkalpojuma beigām draudze var apsveikt katru minēto brāli un māsu ticībā.

Šajā dievkalpojumā mēs pateiksimies par kalpošanu evaņģēlistam Vilnim Cīrulim, kurš noslēdz savu kalpošanu Ikšķiles draudzē. Evaņģēlists V.Cīrulis kalpo Ikšķiles draudzē kopš 2009.gada augusta. Vilnis turpinās savu kalpošanu kā evaņģēlists mūsu Baznīcā.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode