30.maijā, Svētās Trīsvienības svētkos, dievkalpojums ģimenēm

Svētdienā pēc Vasarsvētkiem allaž ir īpaša svētdiena, kurā Baznīca uzsver savu pārliecību par Dieva Trīsvienību. Tā arī šogad, 30.majā mēs svinam Sv.Trīsvienības svētkus. Šie svētki atšķiras no pārējiem liturģiskajiem svētkiem ar to, ka nav tieši saistīti ar glābšanas vēsti Jēzū Kristū. Tomēr mācība par Dievu kā trīsvienīgu ir kristīgās Baznīcas kodols. Lai gan Bībelē nav tieši un burtiski rakstīts, ka Dievs ir trīsvienīgs, tomēr bibliskajā vēstī mēs skaidri varam atrast mācību, ka Dievs ir atklājies kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Uz to ir vairākas norādes Vecajā Derībā, bet visskaidrāk to atrodam Jāņa evaņģēlijā, Jēzus Kristus runās par savu aiziešanu un Aizstāvja Sv.Gara sūtīšanu un misijas pavēlē, kas atrodama Mateja evaņģēlija noslēgumā.

Svētās Trīsvienības svētdienā Baznīcā tiek apliecināta ticība ar Nīkajas ticības apliecību, bet tas būtu iespējams arī lietojot Atanāzija ticības apliecību, kas ir viena no senajām apliecībām, kas Baznīcā tika izveidotas apliecinot ticību trīsvienīgajam Dievam.

Tā kā šī svētdiena ir mēneša pēdējā svētdiena, tad mēs svinēsim dievkalpojumu ģimenēm, kas ir nedaudz īsāks un piezemētāks, bet galvenais, mēs laipni gaidām draudzes locekļus un viesus ar visām ģimenēm, lieliem un maziem.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode