31.oktobrī Reformācijas svētki

31.oktobrī 1517.gadā Mārtiņš Luters piestiprināja pie Vitembergas pilsbaznīcas durvīm savas 95 tēzes, ar ko iesākās Reformācija Vācijā un visā Eiropā, arī Livonijā. Šo notikumu atcerē tad mūsu Baznīca svin Ticības atjaunošanas svētkus. Tie nav lielie Baznīcas svētki, bet ir nozīmīgi mūsu konfesionālajai identitātei.

Atzīmējot šos svētkus mēs nevis skatāmies ar ko esam labāki vai pareizāki par Romas katoļiem vai citām konfesijām, ko pazīstam, bet gan priecājamies par Dieva tuvumu, svētību un vadību cauri dažādiem laikiem. Dievs savu Baznīcu uztur caur savu Vārdu, Sakramentiem un skaidru kalpošanu tautā. Kamēr tas turpinās, Dievs ir jūtams klātu. Vai pareizāk sakot, kamēr mums ir Dieva klātesamība, tikmēr mums ir skaidra ticība, Dieva Vārds un iespēja kalpot. Par luterisko identitāti, ticību un Dieva žēlsatību tad arī mēs domājam un runājam Ticības atjaunošanas svētkos.

Svētdien, 31.oktobra dievkalpojumā kopā atzīmēsim Reformācijas svētkus.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode