8.martā notiks pirmās draudzes Rekolekcijas

8.marts mums būs diena priekš savas garīgās dzīves stiprināšanas. Aicinām visus draudzes padomes, valdes un revizijas locekļus, pērminderus, svētdinas skolas skolotājas, kora dalībniekus, kalpotājus un mūsu draudzes locekļus, arī interesentus un citu draudžu locekļus uz Rekolekcijām, kuras būs par tēmu: Gavēnis un gavēšana.

Rekolekcijas mums vadīs Liepājas Sv.Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Viņam šie jautājumi ir būtiska daļa no viņa dzīves un garīguma. Viņš mūsu Baznīcā ir viens no zinošākajiem mācītājiem askētikā.

Rekolekcijas, sestdien, 8.martā sāksies pl. 10.00 ar Dievkalpojumu, tad sekos lekcijas, kuru starpā būs iespēja kavēties apcerē un lūgšanās par savu garīgo dzīvi. Rekolekcijas noslēgsim pēcpusdienā ar stundu lūgšanu.DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode