Adventa laika Dievkalpojumi

2009-10-21 07:43

 22.novembrī Mūžības svētdienā (Mirušo piemiņas dienā) 10.00

·         Īpaši aizlūgumi par Mūžībā aizsauktajiem Baznīcas darbiniekiem un draudzes locekļiem

·         Dzied Ikšķiles draudzes koris

29.novembrī 1.adventā 10.00

·         Īpašs dievkalpojums ģimenēm ar bērniem

·         Dzied Klaipēdas (Lietuvā) luterāņu bērnu ansamblis

6.decembrī 2.adventā 10.00

13.decembrī 3.adventā 10.00

·         Dzied Ikšķiles pilsētas jauktais koris „Ikšķile”

20.decembrī 4.Adventā 10.00

·         Dzied Ikšķiles jauniešu koris „Soāre”

 

24.decembrī Ziemsvētku svētvakarā:

                18.00 Svētvakara dievkalpojums (dzied Ikšķiles draudzes koris)

                20.00 Svētvakara dievkalpojums (dzied Ikšķiles draudzes koris)

25.decembrī 1.Ziemsvētkos 10.00

·         Īpašs dievkalpojums ģimenēm ar bērniem

·         Dzied Ikšķiles svētdienas skolas bērni

27.decembrī Ziemsvētku svētdienā 10.00

·         Jaunu draudzes locekļu Kristības un Iesvētības

31.decembrī Vecgada vakarā 19.00

·         Gadumijas vakara dievkalpojums

 

3.janvāris 2.Ziemsvētku svētdiena 10.00

7.janvāris Zvaigznes dienas dievkalpojums 19.00


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!