Aijas Baumanes izstādes atklāšana 22.februārī

2015-02-26 12:15

Atklāta tekstilmākslinieces Aijas Baumanes izstāde

Mūsu Sv.Meinarda baznīcā ir atklāta tekstilmākslinieces Aijas Baumanes izstāde. Tajā ir vairāki darbi, kas ir ciešā saistībā ar kristīgo garīgumu un garīgo dzīvi. Māksliniece atklāšanas notikumā atklāja, ka viņa savos darbos ieliek daudz no sevis un atklāj savu pasauli caur dažādiem simboliem.

Izstāde ir apskatāma Ikšķiles Svētā Meinarda baznīcas izstāžu un sadraudzības zālē, dienās un laikos, kad dievnams ir atvērts: otrdienās, ceturtdienās 17.00-19.00, kā arī svētdienās pirms un poēc dievkalpojumiem.

 

 

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!