Atsākam Meditācijas sestdienās

Ar šo sestdienu, 27.septembri, atsākas Meditācijas vakari mūsu baznīcā.

Meditācija notiks pl.19.00, Sv.Meinarda baznīcā.

Mēs turpināsim iesākto ciklu par Marka evaņģēliju. Meditācijas notiek pēc senās Kristīgās Baznīcas tradīcijas "Lectio divina" jeb dievišķās lasīšanas, kurā mēs lasām un apceram Svēto rakstu tekstu. Šīs metodes pamatā ir uzskats, ka Dievs runā uz mums caur Bībeles tekstu, jo Viņš savā Vārdā ir klātesošs.

Meditācijas laikā mēs lasām Marka evaņģēlija fragmentu, klausāmies mācītāja ievadu un skaidrojumu, ņemam vērā uzstādījumus apcerei un 30 minūtes klusumā apceram Evaņģēliju, lūdzot Dievu mūs uzrunāt. NOslēdzam meditāciju ar pateicību un lūgšanu.

Esiet mīļi aicināti uz meditācijām!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode