Atsākas meditācijas ar 7.septembri

Meditācijas stunda atgriežas sestdienu vakaros!

Sākot ar sestdienu, 7.septembri, 19.00, mēs atsākam vakara meditācijas mūsu draudzē.

Jaunajā ciklā mēs vienkārši apcerēsim vienu no evaņģēlijiem, Marka evaņģēliju. Tas mums sniegs iespēju dažādos veidos būt kopā ar mūsu Kungu un viņa sekotājiem caur Marka evaņģēlija tekstu.

Meditācija sniedz iespēju apstāties un būt kopā nepastarpināti ar Dievu pašu, caur Viņa inspirētu tekstu, Bībeles tekstu. Apcerot Evaņģēliju gan ar savu iztēli, gan kontemplatīvi ir iespējams daudz dziļāk un niansētāk piedzīvot dievišķo atklāsmi ne kā tas mums ikdienā iznāk.

Meditācija notiks pēc līdzšinējās norises plāna. Kopā tas aizņems vienu stundu, kuras laikā pusi veltīsim, lai sagatavotos un iztietu no apceres, bet 30 minūtes gremdēsimies apcerē.

Esiet laipni aicināti!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode